Search results

 1. Obytný súbor Rínok Rača
  Švolík Milan ; 010270  Makýš Peter ; 010270 (Thesis advisor)
  2021
  SVF ; Date of acceptation : 08.06.2021 ; Degreee discipline : stavebníctvo ; Degree program : I-TS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158638
  diplomová práca
  book

  book

 2. Analýza možností implementácie BIM v stavebnej spoločnosti
  Mayer Pavol ; 010270  Makýš Peter ; 010270 (Thesis advisor)
  2021
  SVF ; Date of acceptation : 26.08.2021 ; Degreee discipline : stavebníctvo ; Degree program : D-TS4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145695
  dizertačná práca
  book

  book

 3. The Development of Controlled Orientation of Fibres in SFRC
  Ďubek Marek ; 010270  Makýš Peter ; 010270 Petro Marek ; 010270 Ellingerová Helena ; 010270 Antošová Naďa ; 010270
  Materials [elektronický zdroj] . Vol. 14, iss. 16 (2021), online, [15] s., art. no. 4432
  steel fibre reinforced concrete (SFRC) orientation technical glass beads (TGB)
  https://www.mdpi.com/1996-1944/14/16/4432
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 4. Analysis of the Current State of Automation of Hazard Detection Processes in BIM in Slovakia
  Mayer Pavol ; 010270  Funtík Tomáš ; 010270 Gašparík Jozef ; 010270 Makýš Peter ; 010270
  Applied Sciences . Vol. 11, iss. 17 (2021), online, [14] s., art. no. 8130
  BIM stavebníctvo BIM koordinácia
  https://www.mdpi.com/2076-3417/11/17/8130
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 5. Porovnanie bitúmenov do asfaltových zmesí
  Briatka Peter ; 010270  Darnady Peter Nagy Martin Makýš Peter ; 010270
  Buildustry . Roč. 5, č. 1 (2021), CD-ROM, s. 35-38
  bitúmen bitumen asfaltové zmesi asphalt mixtures porovnanie benchmark skúšky tests extrakcia spojiva soluble binder
  https://www.briainvenia.sk/wp-content/uploads/2021/09/Buildustry-2021_1.pdf
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 6. Methods of fiber detection in fibre reinforced concrete
  Ďubek Marek ; 010270  Makýš Peter ; 010270 Ďubek Silvia ; 010270
  CTM 2021 - Construction Technology and Management : . CD-ROM, s. 1-7
  reinforced concrete fiber fiber detection
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 7. Aspects influencing the dispersion of fibers in FRC
  Ďubek Marek ; 010270  Petro Marek ; 010270 Makýš Peter ; 010270
  CTM 2021 - Construction Technology and Management : . CD-ROM, s. 8-14
  reinforced concrete fiber reinforced concrete fiber dispersion fiber orientation
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 8. Stanovenie vlhkosti, vzlínavosti a nasiakavosti betónu podľa STN 73 1316:1989 : rozborová úloha
  Briatková Olšová Jana  Briatka Peter ; 010270 Makýš Peter ; 010270
  1. vyd.
  Nitrianske Rudno : Bria Invenia, 2021 . - 46 s.
  ISBN 978-80-972632-8-7
  betón concrete nasiakavosť betónu absorptivity of concrete citlivosť sensitivity skúšobný postup testing procedure limity limits
  príručka
  GII - Several publications and documents, which are not in any previous category
  book

  book

 9. Nasiakavosť betónu – časť 3: experimentálna časť
  Briatková Olšová Jana  Briatka Peter ; 010270 Makýš Peter ; 010270
  Buildustry . Roč. 5, č. 2 (2021), CD-ROM, s. 138-145
  betón concrete nasiakavosť water absorption experiment teplota temperature sušiareň oven skúšobný postup testing procedure veľkosť vzorky size of the sample soaking nasakovanie ustálená hmotnosť constant weight
  https://www.briainvenia.sk/wp-content/uploads/2021/12/Buildustry-2_2021_Final_WEB.pdf
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 10. Analýza normohodín v nízkej ponukovej cene
  Ďubek Marek ; 010270  Makýš Peter ; 010270 Ďubek Silvia ; 010270
  Almanach znalca . Roč. 21, č. 2 (2021), CD-ROM, s. 3-7
  cena normohodina náklady
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article