Search results

Records found: 62  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stu43626^"
 1. Návrh opatrení na zlepšenie využívania intranetu v riadení podniku VEĽKOPEK, a.s. Piešťany = Draft proposal for improvement of the intranet utilization in the management of the company VEĽKOPEK, a.s. Piešťany : Bakalárska práca
  Halčišáková Marcela  Výboch Jozef (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 57 s príl., 1 CD-ROM
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 2. Návrh opatrení na zlepšenie využívania intranetu v riadení podniku PFS a.s., Brezová pod Bradlom = Propose measures to improve the adoption of the Internet in the course of management of company PFS a.s., Brezová pod Bradlom : Bakalárska práca
  Kulíšková Zdenka  Výboch Jozef (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 54 s príl., 1 CD-ROM
  informačný systém podniku
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 3. Externalizácia vs. internalizácia nákladov - "skrytá" forma vplyvu globalizácie na ekonomické a politické ovládnutie sveta (planéty Zem). Cost Externalization vs. internalization - "hidden" effect of globalization on economical and politician control of the world (Earth Planet)
  Fidlerová Helena ; M390  Hajnik Bartolomej ; M250 Hatiar Karol ; M4000 Jacinto Assuncao Domingos ; M4000 Sakál Peter ; M4000 Sekera Branislav ; M190 Výboch Jozef ; M190
  Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje na mikroekonomické a makroekonomické úrovni : . s.32-39
  trvalo udržateľný rozvoj ergonomické programy globalizácia
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 4. Cost externalization vs. internalization - "Hidden" effect of globalization on economical and politician control of the world (earth planet)
  Fidlerová Helena ; M390  Hajnik Bartolomej ; M250 Sakál Peter ; M4000 Hatiar Karol ; M4000 Jacinto Assuncao Domingos ; M4000 Sekera Branislav ; M190 Výboch Jozef ; M190
  Procesný manažér . Roč. 3, č. 1 (2008), s.25-29
  článok z periodika
  article

  article

 5. Návrh opatrení na zlepšenie využívania softvérovej podpory v podniku GLYNWED, s.r.o. Trnava = Suggestion of measures on improvement of use software support in enterprise GLYNWED, Ltd. Trnava : Bakalárska práca
  Boledovičová Zuzana  Výboch Jozef (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 67 s príl., 1 CD-ROM
  informačný systém podniku
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 6. Cost externalization vs. internalization - "Hidden" effect of globalization on economical and politician control of the world (earth Planet)
  Fidlerová Helena ; M4000  Hajnik Bartolomej ; M250 Hatiar Karol ; M4000 Jacinto Assuncao Domingos ; M4000 Sakál Peter ; M4000 Sekera Branislav ; M190 Výboch Jozef ; M190
  Upravlenije ekonomikoj: metody, modeli, technologii : . s.20-28
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 7. HCS model 3E pri stabilizácii a revitalizácii pracovnej sily
  Hatiar Karol ; M4000  Sakál Peter ; M4000 Cook T.M. Sekera Branislav ; M190 Výboch Jozef ; M190 Jahnátek Ľubomír ; M4000 Mihok Jozef
  Aktuálne trendy na trhu práce a v politike zamestnanosti . s.88-93
  trvalo udržateľný rozvoj ergonomické programy transformácia priemyslu
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 8. HCS model 3E účastníckej ergonómie, špecifický pre krajiny strednej a východnej Európy
  Hatiar Karol ; M4000  Cook T.M. Sakál Peter ; M4000 Bršiak Viliam Sekera Branislav ; M190 Výboch Jozef ; M190 Jahnátek Ľubomír ; M4000 Mihok Jozef
  Finanční a logistické řízení - 2007 : . s.97-103
  ergonómia HCS model 3E
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 9. Informačná stratégia podniku
  Šujanová Jana ; M4000  Výboch Jozef ; M190
  Strategický manažment v praxi manažéra . s.351-361
  informačná stratégia
  kapitola(článok) z dokumentu
  article

  article

 10. Návrh opatrení nazlepšenie využitia internetu ako jedného z nástrojov marketingovej propagácie v podniku TOPOS Tovarníky, a.s. = Suggestion of proceedings to improve the use of internet as a part of marketing strategy : Bakalárska práca
  Marek Róbert  Výboch Jozef (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK KM, 2007
  MTF ; . - 55 s 1 CD-ROM
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book