Search results

Records found: 62  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stu43626^"
 1. Návrh opatrení na zlepšenie využívania intranetu v riadení podniku VEĽKOPEK, a.s. Piešťany = Draft proposal for improvement of the intranet utilization in the management of the company VEĽKOPEK, a.s. Piešťany : Bakalárska práca
  Halčišáková Marcela  Výboch Jozef (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 57 s príl., 1 CD-ROM
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 2. Návrh opatrení na zlepšenie využívania intranetu v riadení podniku PFS a.s., Brezová pod Bradlom = Propose measures to improve the adoption of the Internet in the course of management of company PFS a.s., Brezová pod Bradlom : Bakalárska práca
  Kulíšková Zdenka  Výboch Jozef (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 54 s príl., 1 CD-ROM
  informačný systém podniku
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 3. Návrh opatrení na zlepšenie využívania softvérovej podpory v podniku GLYNWED, s.r.o. Trnava = Suggestion of measures on improvement of use software support in enterprise GLYNWED, Ltd. Trnava : Bakalárska práca
  Boledovičová Zuzana  Výboch Jozef (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 67 s príl., 1 CD-ROM
  informačný systém podniku
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 4. Externalizácia vs. internalizácia nákladov - "skrytá" forma vplyvu globalizácie na ekonomické a politické ovládnutie sveta (planéty Zem). Cost Externalization vs. internalization - "hidden" effect of globalization on economical and politician control of the world (Earth Planet)
  Fidlerová Helena ; M390  Hajnik Bartolomej ; M250 Hatiar Karol ; M4000 Jacinto Assuncao Domingos ; M4000 Sakál Peter ; M4000 Sekera Branislav ; M190 Výboch Jozef ; M190
  Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje na mikroekonomické a makroekonomické úrovni : . s.32-39
  trvalo udržateľný rozvoj ergonomické programy globalizácia
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 5. Cost externalization vs. internalization - "Hidden" effect of globalization on economical and politician control of the world (earth planet)
  Fidlerová Helena ; M390  Hajnik Bartolomej ; M250 Sakál Peter ; M4000 Hatiar Karol ; M4000 Jacinto Assuncao Domingos ; M4000 Sekera Branislav ; M190 Výboch Jozef ; M190
  Procesný manažér . Roč. 3, č. 1 (2008), s.25-29
  článok z periodika
  article

  article

 6. Cost externalization vs. internalization - "Hidden" effect of globalization on economical and politician control of the world (earth Planet)
  Fidlerová Helena ; M4000  Hajnik Bartolomej ; M250 Hatiar Karol ; M4000 Jacinto Assuncao Domingos ; M4000 Sakál Peter ; M4000 Sekera Branislav ; M190 Výboch Jozef ; M190
  Upravlenije ekonomikoj: metody, modeli, technologii : . s.20-28
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 7. Návrh opatrení na zlepšenie využívania E-learningu v spoločnosti DOKA DREVO, s.r.o. = Suggestion of measures to improve the usage of Elearning in the company DOKA DREVO, s.r.o. : Bakalárska práca
  Varga Pavel  Výboch Jozef (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK KM, 2007
  MTF ; . - 51 s príl., 1 CD-ROM
  e-learning
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. HCS model 3E - mikro-riešenie makro-problémov - trvale udržateľný rozvoj (TUR)
  Hatiar Karol ; M4000  Sakál Peter ; M4000 Cook T.M. Bršiak Viliam Sekera Branislav ; M190 Výboch Jozef ; M190
  Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje na mikroekonomické a makroekonomické úrovni : . s.144-151
  ergonómia
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 9. Návrh opatrení nazlepšenie využitia internetu ako jedného z nástrojov marketingovej propagácie v podniku TOPOS Tovarníky, a.s. = Suggestion of proceedings to improve the use of internet as a part of marketing strategy : Bakalárska práca
  Marek Róbert  Výboch Jozef (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK KM, 2007
  MTF ; . - 55 s 1 CD-ROM
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Návrh opatrení na zlepšenie využívania vnútrpodnikových informačných portálov v podniku INA Skalica, spol. s r.o. : Bakalárska práca
  Janáč Rastislav  Výboch Jozef (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2007
  MTF ; . - 60 s 1 CD-ROM
  informačné podnikové systémy informačný systém podniku
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.