Search results

Records found: 8  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stu4392^"
 1. Datové modelování v příkladech
  Šešera Ľubor ; I200  Mičovský Aleš Červeň Juraj
  1. vyd.
  Praha : Grada, 2001 . - 151 s
  ISBN 80-247-0049-2
  dátové modelovanie inžinierstvo softvérové modelovanie počítačové
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0010
  book

  book

 2. Architektúra softvérových systémov
  Šešera Ľubor ; I200  Mičovský Aleš Červeň Juraj
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 2000 . - 177 s
  ISBN 80-227-1358-9
  programovanie programovacie metódy softvérové inžinierstvo
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI55100
  FIIT2000
  book

  book

 3. Materiálové bilancie technologických procesov / [aut.]Šefčíková,Milica, Šefčík,Jaroslav, Stopka,Ján
  Šefčíková Milica ; C6230  Šefčík Jaroslav ; C6230 Stopka Ján ; C6230
  Bratislava : STU v Bratislave, 1997 . - 157 s : Tab.,lit
  ISBN 80-227-0950-6
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FCHPT249001
  book

  book

 4. Evidencia strát času spôsobených poruchovosťou stroj. zariadení a evidovanie iných strát vo výrobných procesoch banského podniku : Diplomová práca
  Červeň Juraj  Važan Pavel (xxx) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAIS, 1992
  MTF ; . - 53 s výťah
  Procesy výrobné-straty-evidencia Automatizované systémy riadenia výrobných procesov v strojárstve
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Šírenie elektromagnetických impulzov v nelineárnych disperzných vlnových systémoch : Záverečná správa VÚ III-7-7/05
  Červeň Juraj  Kukuča Roman ; E250 Oravec Július ; E250 Véghová Klára
  Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1990 . - nestr
  výskumná správa
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 6. Metodika návrhu oneskorovacích impulzových obvodov využívajúcich šírenie solitónov. Kolízie solitónov opačných polarít : úloha III-7-7/05
  Červeň Juraj  Kukuča Roman ; E250 Oravec Július ; E250 Véghová Klára
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1988 . - 68 s príl.
  výskumná správa
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 7. Modernizácia výučby v predmetoch Základy elektrotechniky a Teória obvodov : Správa k predbežnej oponentúre etapy výskumnej úlohy RŠ X-01-05-16/11
  Gonda Pavel (Research team head)  Virsik Felix Bojna Ivan ; E040 Červeň Juraj Červeňová Jozefa ; E040 Franek Jaroslav ; E250 Hegyi Svetozár Jahn Peter ; E250 Kukuča Roman ; E250 Véghová Klára
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1988 . - Nestr
  výskumná správa
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 8. Štúdium vlastností nelineárnych vlnových systémov numerickými metódami : Kand.diz.práca : V.odb. 26-06-9 : Obh. 16.12.1987 : Projekt III-6-3/04 / [aut.] Červeň,Juraj, Ing.; Škol. Benda,Oldrich
  Červeň Juraj  Benda Oldrich (Thesis advisor)
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1987 . - 101 s Autoref.1987, 20 s
  elektrotechnika vlnové systémy elektromagnetické vlny teória solitónov
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.