Search results

Records found: 10  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stu44051^"
 1. Transportbetón
  Unčík Stanislav ; 010260  Rouseková Ildikó Bajza Adolf Juríček Ivan Kňaze Pavol Goča Pavol Ďurica Tibor (rec.) (rec.) Polakovič Patrik
  2. aktual. a dopl. vyd.
  Bratislava : Vydavateľstvo Eurostav, 2020 . - 160 s.
  ISBN 978-80-89228-65-2
  transportbetón betón betónové konštrukcie
  monografia
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  O1 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako celok
  book

  book

 2. Betón 2017 : zborník príspevkov. Štrbské Pleso, SR, 4. - 6. 10. 2017
  Bašková, Renáta (rec.) Ďurica, Tibor (rec.) Hela, Rudolf (rec.)
  Betón 2017 4. - 6. 10. 2017 Štrbské Pleso, Slovenská republika
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu, 2017 . - 192 s.
  ISBN 978-80-89682-13-3
  zborník (príspevkov)
  (3) - článok
  book

  book

 3. Výroba betónu 2016 : zborník príspevkov zo seminára. Štrbské Pleso, SR, 5. - 6. 10. 2016 / rec. Tibor Ďurica, Rudolf Hela
  Ďurica, Tibor (rec.) Hela, Rudolf (rec.)
  Výroba betónu 2016 15. 5. - 6. 10. 2016 Štrbské Pleso, Slovenská republika
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu, 2016 . - 115 s.
  ISBN 978-80-89682-09-6
  zborník (príspevkov)
  (1) - článok
  book

  book

 4. Betón 2015 : zborník prednášok z celoštátnej konferencie s medzinárodnou účasťou. Štrbské Pleso, SR, 30. 9. - 2. 10. 2015
  Bašková, Renáta (rec.) Ďurica, Tibor (rec.) Hela, Rudolf (rec.)
  Betón 2015 11. 30. 9. - 2. 10. 2015 Štrbské Pleso, Slovenská republika
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu, 2015 . - 120 s.
  ISBN 978-80-89682-06-5
  zborník (príspevkov)
  (2) - článok
  book

  book

 5. Ovplyvňovanie vlastností betónu prísadami
  Unčík Stanislav ; V260  Bilčík Juraj (rec.) ; V110 Ďurica Tibor (rec.)
  1.vyd.
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013 . - 95 s
  ISBN 978-80-227-3867-5
  monografia
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  O1 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF3000
  book

  book

 6. Príspevok k hodnoteniu vlastností povrchových vrstiev betónových prvkov [elektronický zdroj]
  Paulík Peter ; V110  Bajza Adolf (rec.) ; V260 Ďurica Tibor (rec.) Kucharík Ján (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013 . - 130 s (CD-ROM)
  ISBN 978-80-227-4090-6
  vzlúhovanie permeabilita vysokohodnotný vláknobetón model degradácie high performance fibre reinforced concrete properties of surface layers leaching deterioration aggresive environment
  monografia
  AAB - Scientific monography issued in home editorships
  V1 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok
  book

  book

 7. Betón 2013 : Zborník prednášok z celoštátnej konferencie s medzinárodnou účasťou. Štrbské Pleso,SR,2.-4.10.2013
  Bašková Renáta (rec.)  Ďurica Tibor (rec.)
  Bratislava : Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu, 2013 . - 200 s
  ISBN 978-80-970210-9-2
  zborník
  (3) - článok
  book

  book

 8. Vplyv času na konzistenciu čerstvého betónu
  Špak Matej  Ďurica Tibor
  Betón 2007 : . s.70-75
  článok zo zborníka
  (1) - monografia
  article

  article

 9. Vplyv prímesí a prísad na vlastnosti vysokohodnotných a samozhutniteľných betónov
  Ďurica Tibor  Brauner Peter
  VIII.vedecká konferencia Stavebnej fakulty TU v Košiciach : . s.93-100
  článok zo zborníka
  (1) - monografia
  article

  article

 10. Kvalita vo výstavbovom procese
  Ďurica Tibor 
  Košice : Elfa, 2001 . - 382 s.;tab.,schémy
  ISBN 80-89066-01-1
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF1000
  book

  book  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.