Search results

Records found: 149  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stu44581^"
 1. Humanizácia vzdelávania ako prediktor kvality postojov študentov technickej univerzity
  Vašková Ľubica  Gajniak Ján Florián ; 010350
  Spoločenskovedné aspekty vzdelávania a ich význam pre technickú prax : . CD-ROM, s. 177-180
  postoj humanizácia interakcia kvalita globalizácia
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 2. Humanizácia vo výučbovom procese STU
  Vašková Ľubica  Zajacová Jana ; 010350
  Spoločenské vedy a humanizácia technického univerzitného vzdelávania : . CD-ROM, s. 112-115
  humanizácia interakcia učiteľ-študent kvalita
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 3. Methods and Procedures of Students'Learning Assessment: Strength and Weakness Points
  Pavlendová Gabriela ; V240  Vašková Ľubica ; M220
  CO-MAT-TECH 2012 [elektronický zdroj] : . s.229-235
  hodnotenie learning outcomes validita validity výstupy učenia
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 4. Vybrané kapitoly zo sociálnej komunikácie pre personálnu prácu II.
  Bednáriková Mária ; M310  Bernát Libor ; M7000 Hric Martin ; M310 Jakóczy Ladislav ; M310 Končal Viliam ; M310 Mocker Marek ; M310 Vašková Ľubica ; M220
  Trnava : Tlačové štúdio Váry, 2010 . - 191 s
  ISBN 978-80-89422-02-9
  sociálna komunikácia
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1100
  book

  book

 5. Vybrané kapitoly zo sociálnej komunikácie pre personálnu prácu I.
  Bernát Libor  Hric Martin ; M310 Jakóczy Ladislav ; M310 Končal Viliam ; M310 Rajský Andrej ; M0100 Vašková Ľubica ; M220
  2. rozšír. a preprac. vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 2010 . - 190 s
  ISBN 978-80-227-3244-4
  sociálna komunikácia personálna práca
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1100
  book

  book

 6. La sens de la plénitude de vie comme prédiction de la qualité de vie des étudiants
  Rusková Dagmar ; M330  Vašková Ľubica ; M220 Tisovičová Antónia
  Nouveaux trends dans le domaine des Sciences humaines et naturelles . s.211-216
  článok zo zborníka
  AEC - Scientific titles in foreign noticed scientific year-books (not conference)
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 7. Environmentálna výchova vo vysokoškolskom vzdelávaní = Environmental education at university : Diplomová práca
  Španielka Ján ; M2000  Vašková Ľubica (xxx) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009 . - 66 s príl (1 CD-ROM)
  environmentálne vzdelávanie
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Kľúčové kompetencie študentov technických študijných odborov v národnom a európskom kontexte
  Vašková Ľubica ; M220 
  Academia . Roč. 20, č. 2 (2009), s.10-13
  kľúčové kompetencie
  článok z periodika
  article

  article

 9. Komunikácia a kvalita interakcie učiteľ - študent = Communication and quality of interaction pedagogue - student : Diplomová práca
  Babalová Eva ; M2000  Vašková Ľubica (xxx) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009 . - 94 s príl., 1 CD-ROM
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Evaluation of some aspects of bachelor study by the students of engineering study of the Slovak University of Technology
  Rusková Dagmar ; M330  Vašková Ľubica ; M220
  Materials Science and Technology [elektronický zdroj] . Roč. 9, č. 3 (2009), s.7-16
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.