Search results

 1. Kyanid (kyanovodík) ako toxická látka, všadeprítomný produkt spaľovania v súčasných požiaroch
  Marková Iveta  Zelený Ján
  Požární ochrana 2013 [elektronický zdroj] : . s.147-150
  článok zo zborníka
  (1) - monografia
  (1) - skriptá
  article

  article

 2. Ekonomicko-environmentálna efektivita v podnikaní : Zborník z konferencie, 26. januára 2012
  Zelený Ján (rec.)  Piatrik Milan (rec.)
  Banská Bystrica : Fakulta prírodných vied UMB Banská Bystrica, 2012 . - 79 s
  ISBN 978-80-557-0329-9
  zborník (príspevkov)
  (4) - článok
  book

  book

 3. Ortuť ako chemická látka v životnom a pracovnom prostredí
  Marková Iveta  Zelený Ján
  Aktuálne otázky bezpečnosti práce. New Trends in Safety and Health [elektronický zdroj] :
  článok zo zborníka
  (2) - článok
  article

  article

 4. IT podpora výučby úniku nebezpečných látok
  Marková Iveta  Zelený Ján
  Trendy ve vzdělávání 2012. Informační technologie a technické vzdělávání : . s.492-495
  článok zo zborníka
  (1) - skriptá
  (1) - článok
  article

  article

 5. Environmentálna politika a manažérstvo organizácií : 2. diel. Environmentálne a integrované manažérstvo
  Zelený Ján  Šudý Michal
  Banská Bystrica : Fakulta prírodných vied UMB Banská Bystrica, 2010
  ISBN 978-80-8083-973-4
  (4) - monografia
  book

  book

 6. Environmentálna politika a manažérstvo organizácií : 3. diel. Nástroje environmentálneho riadenia
  Zelený Ján  Šudý Michal Rakovská Eva Fabian Gabriel
  Banská Bystrica : Fakulta prírodných vied UMB Banská Bystrica, 2010
  ISBN 978-80-808/3-974-1
  učebnica
  (3) - monografia
  (1) - učebnica
  book

  book

 7. Výrobné systémy
  Zelený Ján 
  1. vyd.
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2000 . - 247 s
  ISBN 80-228-0893-8
  systémy výrobné manažment projektový
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1100
  book

  book

 8. Inžinierstvo pracovného prostredia
  Zelený Ján  Beseda Imrich
  1. vyd.
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2000 . - 221 s
  ISBN 80-228-0894-6
  prostredie pracovné
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1100
  book

  book

 9. Manažérstvo rizika
  Zelený Ján  Slosiarik Ján
  1. vyd.
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2000 . - 374 s
  ISBN 80-228-0892-X
  zariadenia technické-riziká riziká v pracovnom procese manažment rizikový environmentálne riziká
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF4100
  book

  book

 10. Environmentálna politika a manažment / aut. Ján Zelený
  Zelený Ján 
  2. rozšír. a preprac. vyd.
  Zvolen Technická univerzita vo Zvolene 1999 . - 246 s.
  ISBN 80-228-0835-0
  environmentálna politika environmentálny manažment
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book