Search results

Records found: 32  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stu45926^"
 1. Stokovanie a čistenie odpadových vôd : Stokovanie III. Kanalizačné rúry.Stavba, prevádzka a obnova stôk.
  Rusnák Dušan ; V280  Urcikán Pavel ; V280 Stanko Štefan ; V280
  1. vyd. - 1. dotlač
  Bratislava : STU v Bratislave, 2011 . - 186 s
  ISBN 978-80-227-3436-3
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF6100
  book

  book

 2. Stokovanie a čistenie odpadových vôd : Stokovanie II. Objekty na stokovej sieti
  Urcikán Pavel ; V280  Rusnák Dušan ; V280
  1. vyd. - 1. dotlač
  Bratislava : STU v Bratislave, 2011 . - 246 s
  ISBN 978-80-227-3434-9
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF6100
  book

  book

 3. Stokovanie a čistenie odpadových vôd : Stokovanie I. Navrhovanie stokových sietí
  Urcikán Pavel ; V280  Rusnák Dušan ; V280
  2.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 2011 . - 324 s
  ISBN 978-80-227-3435-6
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF4110
  book

  book

 4. Stokovanie a čistenie odpadových vôd : Stokovanie III. Kanalizačné rúry. Stavba, prevádzka a obnova stôk.
  Rusnák Dušan ; V280  Urcikán Pavel ; V280 Stanko Štefan ; V280
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 2008 . - 186 s
  ISBN 978-80-227-2889-8
  skriptá
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF19100
  book

  book

 5. Stokovanie a čistenie odpadových vôd : stokovanie II. Stavebné konštrukcie stôk a objektov, stavba stôk, obsluha a údržba
  Urcikán Pavel ; V280  Rusnák Dušan ; V280
  1. vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 2008 . - 246 s.
  ISBN 978-80-227-2854-6
  učebnica
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  SVF16110
  book

  book

 6. Kombinácia vsakovacej priehlbne a ryhy na dažďové vody z cestných komunikácií
  Urcikán Pavel ; V280  Rusnák Dušan ; V280
  Silniční obzor . Roč.68, č.4 (2007), s.101-105
  článok z periodika
  BDC - Scientific works in foreign noticed magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 7. Navrhovanie kombinácie priehlbne a ryhy s regulovaným odtokom na vsakovanie dažďových vôd z komunikácií
  Urcikán Pavel ; V280  Rusnák Dušan ; V280
  Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2006 : . s.273-280
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 8. Ako sa navrhujú stoky v rovinatých terénoch
  Urcikán Pavel ; V280  Rusnák Dušan ; V280
  Vodohospodársky spravodajca . Roč. 49, č. 7-8 (2006), s.22-24
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 9. Ako dimenzovať stoky navrhované v rovinatých terénoch
  Urcikán Pavel ; V280  Rusnák Dušan ; V280
  SOVAK . Roč.15, č.12 (2006), s.21-23
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 10. Navrhovanie vsakovania dažďových vôd v mestkých oblastiach v ryhách a pomocou preforovaných rúr
  Urcikán Pavel ; V280  Rusnák Dušan ; V280
  Vodohospodársky spravodajca . Roč. 48, č. 3-4 (2005), s.48-49
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article