Search results

 1. Účtovníctvo podnikateľských subjektov I : zbierka riešených a neriešených príkladov
  Máziková Katarína  a kol.
  Bratislava : Wolters Kluwer, 2013 . - 224 s
  ISBN 978-80-8168-018-2
  účtovníctvo podnikateľské
  zbierka úloh
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF3020
  Účtovníctvo podnikateľských subjektov I

  book

 2. Účtovníctvo podnikateľských subjektov I
  Máziková Katarína  a kol.
  Bratislava : Iura Edition, 2013 . - 297 s
  ISBN 978-80-8078-567-3
  účtovníctvo podnikateľské
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF3130
  Účtovníctvo podnikateľských subjektov I

  book

 3. Účtovníctvo : nadobúdanie zručností v podvojnom účtovníctve
  Máziková Katarína 
  1. vyd
  Bratislava : Iura Edition, 2006 . - 271 s
  ISBN 80-8078-088-9
  účtovníctvo
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1100
  Účtovníctvo

  book

 4. Účtovníctvo : Zbierka príkladov
  Máziková Katarína 
  1. vyd
  Bratislava : Iura Edition, 2004 . - 182 s
  ISBN 80-8078-019-6
  účtovníctvo
  zbierka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  MTF3000
  book

  book

 5. Základy účtovníctva : Zbierka neriešených príkladov a úloh
  Máziková Katarína 
  1. vyd.
  Bratislava : Iura Edition, 2000 . - 114 s
  ISBN 80-88715-88-1
  účtovníctvo
  zbierka úloh
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  MTF2000
  book

  book

 6. Riešené a neriešené príklady z podvojného účtovníctva podnikateľských subjektov
  Máziková Katarína  Boušková Dagmar
  2. dopl. a rozšír.
  Bratislava : Elita, 2000 . - 254 s
  ISBN 80-8044-043-3
  Účtovníctvo podvojné-príklady
  zbierka úloh
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF2100
  book

  book

 7. Riešené a neriešené príklady z podvojného účtovníctva podnikateľských subjektov
  Máziková Katarína  Boušková Dagmar
  Bratislava : Elita, 1997 . - 254 s
  ISBN 80-8044-043-3
  Účtovníctvo podvojné-príklady
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF2000
  R0001
  book

  book

 8. Základy účtovníctva : Zbierka neriešených príkladov a úloh / [aut.]Katarína Máziková
  Máziková Katarína 
  1.vyd.
  Bratislava : Elita, 1996 . - 69 s : 26 príl
  ISBN 80-8044-018-2
  účtovníctvo základy
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF2000
  book

  book

 9. Jednoduché účtovníctvo : (praktická príručka)
  Máziková Katarína  Vépyová Mária
  2. vyd.
  Bratislava : Elita, 1993 . - 115 s
  ISBN 80-85323-47-8
  jednoduché účtovníctvo
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 10. Jednoduché účtovníctvo / [aut.] Máziková,Katarína; Vépyová,Mária
  Máziková Katarína  Vépyová Mária
  1 vyd.,2.preprac.vyd.
  Bratislava : Elita, 1993 . - 67,155s
  ISBN 80-85323-31-1
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0001
  book

  book