Search results

 1. Pokusy pre olympionikov
  Prokša Miroslav  Nagyová Iveta Melicherčík Milan Tomeček Otto Cejpek Kamil Lichvárová Mária Kmeťová Jarmila Melichová Zuzana Daxnerová Oľga Michalíková Anna ; M5000
  1. vyd
  Bratislava : Iuventa, 2007 . - 142 s
  ISBN 978-80-8072-066-7
  chemická olympiáda
  učebnica
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  book

  book

 2. Krátka história radiačnej chémie v SR
  Tolgyessy Juraj  Foldesová Mária ; C6290 Dillinger Pavel Harangozó Margita ; C290 Tomeček Otto
  Acta Universitatis Matthaei Belii Banská Bystrica . - (2005), s.51-64
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 3. Industrial application of electron accelerators
  Tölgyessy Juraj  Koprda Vasil ; C6290 Harangozó Margita ; C290 Tomeček Otto
  Acta Universitatis Matthaei Belii Banská Bystrica . s.6-16
  článok zo zborníka
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 4. Kvantitatívna chemická analýza
  Tomeček Otto  Nagyová Iveta
  1. vyd
  Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2001 . - 234 s
  ISBN 80-8055-557-5
  chémia-kvantitatívna analýza
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book

 5. Kvalitatívna chemická analýza
  Tomeček Otto 
  1. vyd
  Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2000 . - 239 s
  ISBN 80-967826-8-1
  chémia-kvalitatívna analýza
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0010
  book

  book

 6. Priemyslová chémia 1
  Tölgyessy Juraj  Tomeček Otto Cejpek Kamil
  1. vyd
  Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 1998 . - 105 s
  ISBN 80-8055-217-7
  chémia priemyslová
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book