Search results

Records found: 129  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stu46573^"
 1. Polohopisné a výškopisné meranie pre projekt cyklotrasy
  Faboková Natália ; 010140  Bajtala Marek ; 010140 (Thesis advisor)
  2022
  SVF ; 13.06.2022 ; geodézia a kartografia ; B-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=155755
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Odhad parametrov výškovej geodetickej siete
  Noga Matej ; 010140  Bajtala Marek ; 010140 (Thesis advisor)
  2021
  SVF ; 16.06.2021 ; geodézia a kartografia ; B-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=149222
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Spracovanie terestrických a GNSS meraní vytyčovacej siete diaľnice
  Brisuda Miroslav ; 010140  Bajtala Marek ; 010140 (Thesis advisor)
  2021
  SVF ; 09.06.2021 ; geodézia a kartografia ; I-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=159080
  diplomová práca
  book

  book

 4. Geodetický monitoring zvislých posunov mostného objektu
  Baga Tomáš ; 010140  Bajtala Marek ; 010140 (Thesis advisor)
  2021
  SVF ; 16.06.2021 ; geodézia a kartografia ; B-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=149251
  bakalárska práca
  book

  book

 5. Geodetický monitoring nosného systému a podlahy stavebného objektu
  Moravcsíková Veronika ; 010140  Bajtala Marek ; 010140 (Thesis advisor)
  2020
  SVF ; 10.06.2020 ; geodézia a kartografia ; I-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=152239
  diplomová práca
  book

  book

 6. Porovnanie digitálnych nivelačných prístrojov rovnakej presnosti
  Skokan Matej ; 010140  Bajtala Marek ; 010140 (Thesis advisor)
  2020
  SVF ; 16.06.2020 ; geodézia a kartografia ; B-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143441
  bakalárska práca
  book

  book

 7. Využitie kódového zberu údajov na tvorbu účelovej mapy
  Cíferský Štefan ; 010140  Bajtala Marek ; 010140 (Thesis advisor)
  2020
  SVF ; 16.06.2020 ; geodézia a kartografia ; B-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143415
  bakalárska práca
  book

  book

 8. Cadastral map quality visualization in Stupava municipality
  Smida Martin  Hudecová Ľubica ; 010140 Bajtala Marek ; 010140
  Advances and Trends in Geodesy, Cartography and Geoinformatics II : . S. 196-202
  positional accuracy trustworthiness of cadastral data thematic map
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 9. Odhad parametrov geodetickej siete meranej terestricky a technológiou GNSS
  Perašín Patrik ; 010140  Bajtala Marek ; 010140 (Thesis advisor)
  2019
  SVF ; 04.06.2019 ; 5.1.3. geodézia a kartografia ; I-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144747
  diplomová práca
  book

  book

 10. Vplyv slnečného žiarenia na stabilitu prístroja
  Hipp Daniel ; 010140  Bajtala Marek ; 010140 (Thesis advisor)
  2019
  SVF ; 11.06.2019 ; 5.1.3. geodézia a kartografia ; B-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137061
  bakalárska práca
  book

  book