Search results

 1. Návrh vodného stabilného hasiaceho zariadenia v halovom objekte
  Blažo Miroslav ; 010290  Jánošková Taťjana ; 010290 (Thesis advisor)
  2020
  SVF ; Date of acceptation : 09.06.2020 ; Degreee discipline : stavebníctvo ; Degree program : I-TZB

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151115
  diplomová práca
  book

  book

 2. Projekt kanalizácie vo vysokej budove
  Mikulášová Veronika ; 010290  Jánošková Taťjana ; 010290 (Thesis advisor)
  2020
  SVF ; Date of acceptation : 10.06.2020 ; Degreee discipline : stavebníctvo ; Degree program : I-TZB

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151188
  diplomová práca
  book

  book

 3. Projekt vodovodu v administratívnej budove
  Gunárová Radka ; 010290  Jánošková Taťjana ; 010290 (Thesis advisor)
  2019
  SVF ; Date of acceptation : 05.06.2019 ; Degreee discipline : 5.1.4. pozemné stavby ; Degree program : I-TZB

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145336
  diplomová práca
  book

  book

 4. Návrh rekonštrukcie vodovodu v bytovom dome
  Milanová Petra ; 010290  Jánošková Taťjana ; 010290 (Thesis advisor)
  2019
  SVF ; Date of acceptation : 05.06.2019 ; Degreee discipline : 5.1.4. pozemné stavby ; Degree program : I-TZB

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145240
  diplomová práca
  book

  book

 5. Projekt kanalizácie v horskom hoteli
  Ondrejková Anna ; 010290  Jánošková Taťjana ; 010290 (Thesis advisor)
  2019
  SVF ; Date of acceptation : 05.06.2019 ; Degreee discipline : 5.1.4. pozemné stavby ; Degree program : I-TZB

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145252
  diplomová práca
  book

  book

 6. Projekt kanalizácie vo vysokej budove
  Smoláriková Zuzana ; 010290  Jánošková Taťjana ; 010290 (Thesis advisor)
  2019
  SVF ; Date of acceptation : 06.06.2019 ; Degreee discipline : 5.1.4. pozemné stavby ; Degree program : I-TZB

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138208
  diplomová práca
  book

  book

 7. Návrh systému na využívanie a likvidáciu zrážkovej vody v administratívnej budove
  Lukačovičová Dominika ; 010290  Jánošková Taťjana ; 010290 (Thesis advisor)
  2019
  SVF ; Date of acceptation : 05.06.2019 ; Degreee discipline : 5.1.4. pozemné stavby ; Degree program : I-TZB

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=146259
  diplomová práca
  book

  book

 8. Analýza spotreby studenej a teplej vody v bytových domoch
  Jánošková Taťjana ; 010290 
  Vykurovanie 2019 : . CD-ROM, s. 339-343
  spotreba vody spotreba tepla platby konečných spotrebiteľov
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 9. Vplyv technického riešenia splaškových odpadových potrubí na priestorové požiadavky na šachty
  Jánošková Taťjana ; 010290 
  Sanhyga 2019 : . CD-ROM, s. 123-128
  splaškové odpadové potrubia vysoká budova rozmery šachty
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 10. Meranie a rozpočítanie tepla 2019 : zborník prednášok z 19. konferencie s medzinárodnou účasťou. Senec, SR, 7. - 8. november 2019 [elektronický zdroj]
  Jánošková, Taťjana, ; 010290 (Compiler) Piterka, Michal (rec.) Kostolány, Eliana (rec.)
  Meranie a rozpočítanie tepla 2019 19. 7. - 8. 11. 2019 Senec, Slovenská republika
  1. vyd.
  Bratislava : SSTP, 2019 . - CD-ROM, 140 s.
  ISBN 978-80-89878-52-9
  meranie a rozpočítanie tepla vykurovanie príprava teplej vody
  zborník (príspevkov)
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  (4) - článok
  book

  book