Search results

 1. Návrh opatrení pre zlepšenie finančného stavu podniku ZENTIVA, a.s. Hlohovec = Suggested measures for improvement of financial state of ZENTIVA, a.s. Hlohovec : Bakalárska práca
  Hrnčár Ján  Chynoradská Šefčíková Miriam (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2007
  MTF ; . - 60 s 1 CD-ROM
  finančná analýza podniku
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Návrh opatrení pri financovaní obstarania majetku podniku INVEX, s.r.o. Trnava = Suggestion of measures for the financing of acquisition property of INVEX, company with limited liability : Bakalárska práca
  Pažitná Lenka  Chynoradská Šefčíková Miriam (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK KM, 2007
  MTF ; . - 52 s 1 CD-ROM
  financovanie majetku financovanie podniku
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Návrh opatrení pre zlepšenie finančného stavu podniku Johns Manville Slovakia, a.s. Trnava = Suggestion of measures for the improvement of the financial situation of Johns Manville Slovakia, a.s. Trnava : Bakalárska práca
  Zaťková Katarína  Chynoradská Šefčíková Miriam (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK KM, 2007
  MTF ; . - 58 s príl., 1 CD-ROM
  finančná analýza finančné ukazovatele
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Návrh opatrení pri financovaní obstarania majetku formou finančného lízingu v podniku Power-one, s.r.o. Dubnica nad Váhom = Suggestion of measures within financong of property purchasing by financial leasing in Power-one, the unlimited company : Bakalárska práca
  Repková Zuzana  Chynoradská Šefčíková Miriam (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK KM, 2007
  MTF ; . - 46 s príl (1 CD-ROM)
  financovanie podniku lízing
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Finančná analýza vybraného priemyselného podniku = Financial analysis of selected industrial company : Diplomová práca
  Laffersová Júlia  Chynoradská Šefčíková Miriam (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2007
  MTF ; . - 92 s príl (1 CD-ROM)
  finančná analýza
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Návrh opatrení v rámci finančného hodnotenia investičného projektu v podniku Johns Manville Slovakia, a.s. = The measure suggestion in the financial valuation of the investment project in the interprise Johns Manville Slovakia, a.s. : Bakalárska práca
  Bačíková Lucia  Chynoradská Šefčíková Miriam (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2007
  MTF ; . - 61 s príl (1 CD-ROM)
  finančné hodnotenie
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Moderné metódy hodnotenia výkonnosti podniku : Diplomová práca
  Kadúc Miroslav  Chynoradská Šefčíková Miriam (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 101 s príl., 1 CD-ROM
  priemyselné inžinierstvo a manažment výkonnosť podniku finančná analýza
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Progresívne smery rozvoja organizačných štruktúr riadenia podniku : Bakalárska práca
  Rauová Tatiana  Chynoradská Šefčíková Miriam (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 48 s 1 CD-ROM
  priemyselné inžinierstvo a manažment organizačné štruktúry riadenia
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Význam a rozvoj intelektuálneho kapitálu podnikov
  Chynoradská Šefčíková Miriam ; M190 
  MOPP 2006 . s.264-274
  kapitál intelektuálny podniky kapitál ľudský
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 10. Návrh investičného plánu podniku : Bakalárska práca
  Chmela Tibor  Chynoradská Šefčíková Miriam (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 42 s príl., 1 CD-ROM
  priemyselné inžinierstvo a manažment investičné zámery
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book