Search results

Records found: 25  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stu53224^"
 1. Measuring the characteristics of voltage source - remote physical experiment controlled via internet / aut. Karol Kvetan, Helena Hološová, Zuzana Červeňanská
  Kvetan Karol ; M1000  Hološová Helena ; M1000 Červeňanská Zuzana ; M6000
  Acta Mechatronica [elektronický zdroj] . Vol. 1, iss. 1 (2016), online, s. 13-17
  remote experiment internal resistance
  http://www.actamechatronica.eu/issues/2016/I_2016_03_Kvetan_Holosova_Cervenanska.pdf
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 2. Meranie modulu pružnosti materiálu pomocou torzného kyvadla a optickou metódou
  Bajkaiová Margita ; 061000  Hološová Helena ; 061000 (Thesis advisor)
  2016
  MTF ; 23.06.2016 ; 5.2.26. materiály ; B-MI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=121025
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Riadenie fyzikálneho merania pomocou lokálneho počítača s použitím internetového školského experimentálneho systému - ISES / aut. Karol Kvetan, Helena Hološová
  Kvetan Karol ; M1000  Hološová Helena ; M1000
  Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis . Roč. 17, séria C (2013), online, s. 102-111
  physical experiment electrical source
  http://pdf.truni.sk/actafp/2013/c/
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 4. Meranie a modelovanie termofyzikálnych vlastností materiálov
  Varga Zdeněk  Hološová Helena (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2012
  MTF ; . - 69 s
  materiálové inžinierstvo Materials Engineering thermodilatometry differential thermal analysis termodilatometria technické materiály
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79987
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Aplikácia ultrazvukovej metódy pre skúšanie základného materiálu a zvarov kolektora parogenerátora : Diplomová práca
  Machovič Peter  Hološová Helena (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2011
  MTF ; . - 85 s., CD-ROM
  damage metodika materiálové inžinierstvo Materials Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75302
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Určenie modulu pružnosti tuhých látok v šmyku kyvadlovou metódou
  Molnár Tomáš  Hološová Helena (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2011
  MTF ;
  elastic modulus modul pružnosti moment zotrvačnosti šmyk materiálové inžinierstvo Materials Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74954
  bakalárska práca
  book

  book

 7. The application of mastery learning in teaching process
  Hološová Helena ; M1000 
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Č. 27 (2009), s.29-33
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  (2) - článok
  article

  article

 8. Výber vhodných nedeštruktívnych metód pre skúšanie základného materiálu a zvarov kolektora parogenerátora VVER 440 = The selection of proper non-destructive methods for base material and welds of steam generator NPP VVER 440 inspection : Bakalárska práca
  Machovič Peter  Hološová Helena (xxx) ; M1000 Kuna Martin Ing (Consultant)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2009
  MTF ; . - 51 s 1 CD-ROM
  nedeštruktívne skúšanie
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Difúzne zváranie kombinovaných kovov = Diffusion welding of combined metals : Bakalárska práca
  Sékely Andrej  Turňa Milan (xxx) ; M3000 Hološová Helena (Consultant) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2008
  MTF ; . - 54 s 1 CD-ROM
  difúzne zváranie
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Riešenie úloh diferencovanej obtiažnosti vo Fyzike I. Solving of differentiate dificulty tasks in Physics I
  Hološová Helena ; M1000 
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Č. 24 (2008), s.65-69
  pedagogický výskum fyzika
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  (2) - článok
  article

  article