Search results

Records found: 25  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stu53224^"
 1. Measuring the characteristics of voltage source - remote physical experiment controlled via internet / aut. Karol Kvetan, Helena Hološová, Zuzana Červeňanská
  Kvetan Karol ; M1000  Hološová Helena ; M1000 Červeňanská Zuzana ; M6000
  Acta Mechatronica [elektronický zdroj] . Vol. 1, iss. 1 (2016), online, s. 13-17
  remote experiment internal resistance
  http://www.actamechatronica.eu/issues/2016/I_2016_03_Kvetan_Holosova_Cervenanska.pdf
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 2. Meranie modulu pružnosti materiálu pomocou torzného kyvadla a optickou metódou
  Bajkaiová Margita ; 061000  Hološová Helena ; 061000 (Thesis advisor)
  2016
  MTF ; 23.06.2016 ; 5.2.26. materiály ; B-MI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=121025
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Riadenie fyzikálneho merania pomocou lokálneho počítača s použitím internetového školského experimentálneho systému - ISES / aut. Karol Kvetan, Helena Hološová
  Kvetan Karol ; M1000  Hološová Helena ; M1000
  Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis . Roč. 17, séria C (2013), online, s. 102-111
  physical experiment electrical source
  http://pdf.truni.sk/actafp/2013/c/
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 4. Meranie a modelovanie termofyzikálnych vlastností materiálov
  Varga Zdeněk  Hološová Helena (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2012
  MTF ; . - 69 s
  materiálové inžinierstvo Materials Engineering thermodilatometry differential thermal analysis termodilatometria technické materiály
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79987
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Aplikácia ultrazvukovej metódy pre skúšanie základného materiálu a zvarov kolektora parogenerátora : Diplomová práca
  Machovič Peter  Hološová Helena (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2011
  MTF ; . - 85 s., CD-ROM
  damage metodika materiálové inžinierstvo Materials Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75302
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Určenie modulu pružnosti tuhých látok v šmyku kyvadlovou metódou
  Molnár Tomáš  Hološová Helena (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2011
  MTF ;
  elastic modulus modul pružnosti moment zotrvačnosti šmyk materiálové inžinierstvo Materials Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74954
  bakalárska práca
  book

  book

 7. The application of mastery learning in teaching process
  Hološová Helena ; M1000 
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Č. 27 (2009), s.29-33
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  (2) - článok
  article

  article

 8. Výber vhodných nedeštruktívnych metód pre skúšanie základného materiálu a zvarov kolektora parogenerátora VVER 440 = The selection of proper non-destructive methods for base material and welds of steam generator NPP VVER 440 inspection : Bakalárska práca
  Machovič Peter  Hološová Helena (xxx) ; M1000 Kuna Martin Ing (Consultant)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2009
  MTF ; . - 51 s 1 CD-ROM
  nedeštruktívne skúšanie
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Difúzne zváranie kombinovaných kovov = Diffusion welding of combined metals : Bakalárska práca
  Sékely Andrej  Turňa Milan (xxx) ; M3000 Hološová Helena (Consultant) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2008
  MTF ; . - 54 s 1 CD-ROM
  difúzne zváranie
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Určovanie modulu pružnosti tuhých látok = Identification of modules of elasticity of hard materials : Bakalárska práca
  Halás Tomáš  Hološová Helena (xxx) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2008
  MTF ; . - 50 s 1 CD-ROM
  mechanické vlastnosti technické materiály
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.