Search results

Records found: 11  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stu53975^"
 1. K otázke vplyvu protestantizmu na kult svätcov sakrálnych stavieb na príklade dvoch susedných lokalít (v meste Krupina a obci Žibritov) On the influence of protestantism on the cult of saints in sacral buildings, using the example of two neighbouring cites (The town of Krupina and the village of Žibritov) Lukáč M. / Miroslav Lukáč
  Lukáč Miroslav ; 125499073 
  Kultúrne dejiny / . Vol. 11, Iss. Supplement (2020), s. 210-227
  ISSN 13382209

  16th – 18th century * Changes * Cult of saints * Hungary * Krupina * Patrociniums * Patrons * Protestant Reformation * Recatholisa-tion * Sacral buildings * Slovakia * Žibritov
  http://www.scopus.com/inward/record.url?partnerID=HzOxMe3b&eid=2-s2.0-85097130160&origin=inward
  článok z periodika
  (1) - článok
  unrecognised

  unrecognised

 2. Historický kontext, hodnoty urbanizmu a architektúry mesta Krupina / aut. Miroslav Lukáč, Katarína Vošková
  Lukáč Miroslav  Vošková Katarína ; A3130
  Historické brány krupinských domov / . s. 12-31 [2,92 AH]
  kapitola(článok) z dokumentu
  ABD - Chapters in scientific monography issued in home editorship
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 3. Profánna architektúra s obytnou funkciou / aut. Katarína Vošková, Miroslav Lukáč
  Vošková Katarína ; A3130  Lukáč Miroslav
  Historické brány krupinských domov / . s. 34-54 [3,46 AH]
  kapitola(článok) z dokumentu
  ABB - Studies in magazines and year-books with character of scientific monography issued in home editorship
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 4. Historické brány remeselnícko-roľníckych domov / aut. Katarína Vošková, Miroslav Lukáč, Magdaléna Kvasnicová
  Vošková Katarína ; A3130  Lukáč Miroslav Kvasnicová Magdaléna ; A3130
  Historické brány krupinských domov / . s. 70-125 [9,30 AH]
  kapitola(článok) z dokumentu
  ABB - Studies in magazines and year-books with character of scientific monography issued in home editorship
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 5. Manažment povodí a povodňových rizík 2013 [elektronický zdroj] : Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Bratislava, SR, 11.-13.12.2013
  Bačík Martin (rec.)  Lukáč Miroslav (rec.) Majerčáková Oľga (rec.)
  Bratislava : Water Research Institute, 2013 . - CD-ROM
  ISBN 978-80-89062-95-9
  zborník
  (5) - článok
  book

  book

 6. Priehradné staviteľstvo na Slovensku : Originality. Míľniky. Zaujímavosti.
  Bednárová Emília ; V150  Lukáč Michal ; V150 Lukáč Miroslav Minárik Marián ; V150 Bakaljarová Marta Lipták Branislav Miščík Marián Panenka Peter Stoličný Ján
  Bratislava : KUSKUS,s.r.o., 2010 . - 206 s.
  ISBN 978-80-970428-0-6
  monografia
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  O1 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF4100
  book

  book

 7. Water reservoirs and dams : Their role as artificial sources of water supply for society
  Lukáč Michal ; V150  Minárik Marián ; V150 Lukáč Miroslav
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 2009 . - 260 s
  ISBN 978-80-227-3028-0
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF2100
  book

  book

 8. Extreme flood events & flood management strategy at the Slovak-Austrien part of the Morava river basin
  Lukáč Miroslav  Holubová Katarína
  Flood risk management:Research and Practice : . s.877-883
  článok zo zborníka
  (1) - článok
  article

  article

 9. Transport sedimentov vo vzťahu k zanášaniu nádrží : Dizertačná práca
  Lukáč Miroslav 
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2007
  SVF ; . - 113 s
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book

 10. Postavenie vodných nádrží Vihorlat a Bukovec II z pohľadu priehradného staviteľstva u nás
  Lukáč Michal ; V150  Lukáč Miroslav
  40 rokov prevádzky vodnej nádrže Zemplínska Šírava a 30 rokov prevádzky vodárenskej nádrže Bukovec : . s.15-24
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article