Search results

 1. Biotechnologické zhodnotenie laktózových substrátov : Obh. 19.4.1995 / [aut.]Tomáška,Martin
  Tomaška Martin 
  Bratislava : STU v Bratislave ChtF, 1994 . - 58 s : Tab.,grafy,lit
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FCHPT1000
  book

  book

 2. Servosystémy robotov vyšších generácií : Priebežná výskumná správa 5. číslo úlohy III-8-2/04
  Kalaš Václav (Research team head) ; E010  Jurišica Ladislav ; E010 Varga Alexander Almássy Stanislav Kalaš Daniel Kováč František Žalman Milan ; E010 Čierny Jozef Huba Mikuláš ; 030400 Sovišová Danica ; E1110 Chamraz Štefan ; E010 Hrivňák Juraj Kleinert Karol Almássyová Helena
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1990 . - 278 s
  výskumná správa
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 3. Servosystémy robotov vyšších generácií : Priebežná výskumná správa 4. číslo úlohy III-8-2/04
  Kalaš Václav (Research team head) ; E010  Jurišica Ladislav ; E010 Varga Alexander Almássy Stanislav Kalaš Daniel Kováč František Žalman Milan ; E010 Čierny Jozef Huba Mikuláš ; 030400 Sovišová Danica ; E1110 Chamraz Štefan ; E010 Hrivňák Juraj Kleinert Karol Almássyová Helena
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1989 . - 140 s
  výskumná správa
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 4. Servosystémy robotov vyšších generácií : Priebežná výskumná správa 3. číslo úlohy III-8-2/04
  Kalaš Václav (Research team head) ; E010  Jurišica Ladislav ; E010 Varga Alexander Almássy Stanislav Kalaš Daniel Kováč František Žalman Milan ; E010 Čierny Jozef Huba Mikuláš ; 030400 Sovišová Danica ; E1110 Chamraz Štefan ; E010 Hrivňák Juraj Kleinert Karol Almássyová Helena
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1988 . - 140 s
  výskumná správa
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 5. Srvátka a jej využitie vo výžive / [aut.]Čanigová,Margita
  Čanigová Margita 
  Bratislava : SVŠT v Bratislave ChtF, 1988 . - 121 s : Obr.,tab.,grafy,lit
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FCHPT1000
  book

  book

 6. Servosystémy robotov vyšších generácií : Priebežná výskumná správa 2. číslo úlohy III-8-2/04
  Kalaš Václav (Research team head) ; E010  Jurišica Ladislav ; E010 Varga Alexander Almássy Stanislav Kalaš Daniel Kováč František Žalman Milan ; E010 Čierny Jozef Huba Mikuláš ; 030400 Sovišová Danica ; E1110 Chamraz Štefan ; E010 Hrivňák Juraj Kleinert Karol Almássyová Helena
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1987 . - 140 s
  výskumná správa
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 7. Stabilita mnohoparametrových diskrétnych systémov s nelinearitami popovovho typu : Kand.diz.práca : V.odb. 26-15-9 : Obh. 18.03.1982 / [aut.] Kleinert,Karol, Ing.; Škol. Hrivňák,Juraj
  Kleinert Karol  Hrivňák Juraj (Thesis advisor)
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1982 . - 87 s
  technická kybernetika
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book