Search results

Records found: 13  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stu56366^"
 1. Návrh vzniku a pôsobenia klastrov pre rozvoj budovania malých a stredných podnikov na Slovensku
  Urban Filip  Halada Peter (Thesis advisor) ; M190
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  malé a stredné podniky inovácie small and medium enterprises cluster innovation
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=54423
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Návrh optimalizácie adaptačného programu novoprijatých zamestnancov v podniku SLOVNAFT, a. s. Bratislava = The suggestion of optimalization of adapter programme of newfangled employees in company SLOVNAFT, a. s. Bratislava : Diplomová práca
  Čelinská Zuzana  Halada Peter (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ; . - 68 s Prílohy, 1 CD-ROM
  personálny manažment plánovanie získavanie zamestnancov adaptácia pracovníkov
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Podnikové hospodárstvo II. Plant Management II
  Černá Ľubica ; M4000  Halada Peter ; M190
  1. vyd
  Trnava : AlumniPress, 2008 . - 188 s
  ISBN 978-80-8096-047-6
  procesy podnikové hospodárstvo štrukturálne fondy
  https://is.stuba.sk
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  ESK- E-scripts
  (5) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0200
  book

  book

 4. Návrh opatrení pre zdokonalenie zaraďovania a adaptácie zamestnancov na pracovnú pozíciu v podniku ŽOS Trnava, a.s. = The suggestions for improvement of employees incorporation and adaptation on job position in ŽOS Trnava, a.s. : Bakalárska práca
  Mancová Katarína  Halada Peter (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 60 s príl., 1 CD-ROM
  adaptácia pracovníkov
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 5. Návrh opatrení pre zdokonalenie motivačného programu a sociálneho programu v podniku ZF SACHS, a.s. Trnava = Measures proposal for improvement of motivation program and social program in company ZF SACHS Slovakia, a.s. Trnava : Bakalárska práca
  Cibulková Soňa  Halada Peter (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 69 s príl (1 CD-ROM)
  pracovná motivácia sociálny program
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Návrh opatrení v procese plánovania a jeho vplyvu na zvyšovanie výkonnosti podniku Konštrukta - Industry, a.s. = Draft of measures taken in the proces of planning and their influence on raise of company KONŠTRUKTA - Industry, Trenčín efficiency : Bakalárska práca
  Klierová Martina ; M7100  Halada Peter (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2007 . - 51 s 1 CD-ROM
  plánovanie výroby výkonnosť podniku tok informácií
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Návrh opatrení na zefektívnenie systému využitia bankových služieb vo finančnom hospodárení strojárskeho podniku Topos Tovarníky, a.s. = Proposition of arrangements to increase effectivity in management of utilization of banking services in financial economy of machine industry company Topos Tovarníky, a.s. : Bakalárska práca
  Guman Lukáš  Halada Peter (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2007
  MTF ; . - 51 s 1 CD-ROM
  bankové služby
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Návrh opatrení na zefektívnenie plánovania investičných akcií podniku Matador, a.s. Púchov = Proposal of proceedings for making the planning of investing shares more effective in company Matador, Inc. Púchov : Bakalárska práca
  Rolníková Eleonóra  Halada Peter (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK KM, 2007
  MTF ; . - 50 s 1 CD-ROM
  investície podnikové
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Využitie e-learningu vo výučbe predmetu Výrobná logistika : Záverečná správa k výskumnej úlohe č. 511: 3/3068/05. Doba realizácie: 1.1.2005 - 31.12.2007
  Rybanský Rudolf ; M4000  Makyšová Helena ; M4000 Božek Pavol ; M6000 Šujanová Jana ; M4000 Halada Peter ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2007 . - 13 s
  výskumná správa
  GAI - Research studies and running reports
  book

  book

 10. Tvorba, resp. zdokonaľovanie organizačnej štruktúry riadenia priemyselných podnikov : Bakalárska práca
  Ďurkovský Miroslav  Halada Peter (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 41 s 1 CD-ROM
  priemyselné inžinierstvo a manažment organizačné štruktúry riadenia
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.