Search results

Records found: 68  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stu56374^"
 1. Využitie e-vzdelávania vo vyučovacom procese
  Rampáček Erik  Tóblová Eva (Thesis advisor) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF LEKA, 2012
  MTF ; . - 65s CD ROM
  technology knowledge e-learning vedomosti technológie e-learning dotazník učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=85169
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Informačno komunikačné technológie vo vyučovaní na SOŠ
  Macháčová Adriana  Tóblová Eva (Thesis advisor) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012
  MTF ; . - 88 s príl
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects e-learning
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80767
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Návrh učebnej pomôcky na odborný predmet
  Blažejová Denisa ; M  Tóblová Eva (Thesis advisor) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012 . - 65 s príl
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects PowerPoint učebná pomôcka
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80896
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Informačno komunikačné technológie vo vyučovaní na stredných školách
  Čapkovičová Lenka ; M  Tóblová Eva (Thesis advisor) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012 . - 50 s príl
  učiteľstvo praktických predmetov v technických odboroch Teaching Practical Subjects in Engineering Majors e-learning World Wide Web distance education dištančné vzdelávanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=71607
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Tvorba didaktického testu na preverovanie a hodnotenie vedomostí žiakov
  Špankovičová Lucia ; M  Tóblová Eva (Thesis advisor) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012 . - 74 s príl
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects reliability validita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81037
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Návrh učebnej pomôcky na odborný predmet
  Havjar Erik ; M  Tóblová Eva (Thesis advisor) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012 . - 87 s príl
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80942
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Hodnotenie kvality odborného vzdelávania
  Krištofiaková Lucia ; M220  Tóblová Eva ; M220
  Trendy ve vzdělávání 2012. Informační technologie a technické vzdělávání : . s.143-146, 1. diel
  manažment kvality odborné vzdelávanie
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 8. Predmet Informačné a komunikačné technológie na vysokej škole
  Tóblová Eva ; M220 
  Nové technologie ve vzdělávání: Vzdělávací software a interaktivní tabule : . s.75-78
  IKT interaktívna tabuľa vo vzdelávaní
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  (2) - článok
  article

  article

 9. Interaktívna tabula a jej prínos vo vzdelávaní
  Tóblová Eva ; M220  Soviarová Andrea
  Moderní vzdělávání: Technika a informační technologie : . s.65-68
  interaktívna tabuľa vo vzdelávaní IKT
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 10. Exkurzia ako súčasť stredoškolského vzdelávania : Diplomová práca
  Donoval Jozef  Tóblová Eva (Thesis advisor) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 68 s., CD-ROM
  exkurzia učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67394
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book