Search results

 1. Development of key competencies and ICT teaching at UJS in Komarno
  Szokol Stefan  Albert Sándor
  Trendy ve vzdělávání 2009 : . s.370-374
  článok zo zborníka
  (1) - monografia
  article

  article

 2. Zavedenie a uplatnenie systému manažérstva kvality na strednej odbornej škole : Dizertačná práca
  Hargaš Ján  Albert Sándor (Thesis advisor)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  MTF ; . - 119 s príl (autoreferát)
  systém manažérstva kvality
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Zvyšovanie kvality vyučovacieho procesu v predmete Ekonomika prostredníctvom zavedenia TQM : Dizertačná práca
  Krištofiaková Lucia ; M220  Albert Sándor (Thesis advisor)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2008 . - 123 s príl (autoreferát)
  kvalita vyučovacieho procesu TQM manažérstvo kvality
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. E-learning - finding the way of its usage within the education of mechanical engineers
  Czifra Juraj ; M360  Albert Sándor Pinke Peter ; M360 Bitay Enikö
  CO-MAT-TECH 2006. 14. medzinárodná vedecká konerencia (Trnava, 19.-20.10.2006) . s.156-160
  e-learning
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 5. Kvalita školy
  Turek Ivan ; M220  Albert Sándor
  Bratislava : STU v Bratislave, 2005 . - 128
  ISBN 80-227-2274-X
  kvalita školy
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 6. Minöségfejlesztés
  Albert Sándor  Turek Ivan ; M220
  Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2005 . - 190 s
  ISBN 80-969-251-5-6
  monografia
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  book

  book

 7. Zvyšovanie kvality vyučovacieho procesu uplatnením komplexného manažérstva kvality na strednej priemyselnej škole : Dizertačná práca
  Jambor Jaroslav ; M7100  Albert Sándor (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave MtF KIPP, 2005 . - 198 s
  manažérstvo kvality kvalita vyučovacieho procesu pedagogika
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book