Search results

 1. Zavedenie a uplatnenie systému manažérstva kvality na strednej odbornej škole : Dizertačná práca
  Hargaš Ján  Albert Sándor (Thesis advisor)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  MTF ; . - 119 s príl (autoreferát)
  systém manažérstva kvality
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Development of key competencies and ICT teaching at UJS in Komarno
  Szokol Stefan  Albert Sándor
  Trendy ve vzdělávání 2009 : . s.370-374
  článok zo zborníka
  (1) - monografia
  article

  article

 3. Zvyšovanie kvality vyučovacieho procesu v predmete Ekonomika prostredníctvom zavedenia TQM : Dizertačná práca
  Krištofiaková Lucia ; M220  Albert Sándor (Thesis advisor)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2008 . - 123 s príl (autoreferát)
  kvalita vyučovacieho procesu TQM manažérstvo kvality
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. E-learning - finding the way of its usage within the education of mechanical engineers
  Czifra Juraj ; M360  Albert Sándor Pinke Peter ; M360 Bitay Enikö
  CO-MAT-TECH 2006. 14. medzinárodná vedecká konerencia (Trnava, 19.-20.10.2006) . s.156-160
  e-learning
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 5. Minöségfejlesztés
  Albert Sándor  Turek Ivan ; M220
  Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2005 . - 190 s
  ISBN 80-969-251-5-6
  monografia
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  book

  book

 6. Zvyšovanie kvality vyučovacieho procesu uplatnením komplexného manažérstva kvality na strednej priemyselnej škole : Dizertačná práca
  Jambor Jaroslav ; M7100  Albert Sándor (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave MtF KIPP, 2005 . - 198 s
  manažérstvo kvality kvalita vyučovacieho procesu pedagogika
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Kvalita školy
  Turek Ivan ; M220  Albert Sándor
  Bratislava : STU v Bratislave, 2005 . - 128
  ISBN 80-227-2274-X
  kvalita školy
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book