Search results

 1. Hľadanie najkratšej cesty pomocou biologicky inšpirovaných algoritmov
  Púčať Samuel ; 070200  Bou Ezzeddine Anna ; 070200 (Thesis advisor)
  2019
  FIIT ; Date of acceptation : 12.06.2019 ; Degreee discipline : 9.2.5. softvérové inžinierstvo, 9.2.8. umelá inteligencia ; Degree program : I-ISS2

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145499
  diplomová práca
  book

  book

 2. Detekcia anomálií v časových radoch
  Božik Tomáš ; 070200  Bou Ezzeddine Anna ; 070200 (Thesis advisor)
  2019
  FIIT ; Date of acceptation : 13.06.2019 ; Degreee discipline : 9.2.5. softvérové inžinierstvo, 9.2.8. umelá inteligencia ; Degree program : I-ISS2

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145526
  diplomová práca
  book

  book

 3. Prírodou inšpirované zhlukovanie
  Abelovský Gergely ; 070200  Bou Ezzeddine Anna ; 070200 (Thesis advisor)
  2019
  FIIT ; Date of acceptation : 12.06.2019 ; Degreee discipline : 9.2.5. softvérové inžinierstvo, 9.2.8. umelá inteligencia ; Degree program : I-ISS2

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145521
  diplomová práca
  book

  book

 4. Získavanie znalostí metódami zhlukovania dynamických dát
  Mazúr Slavomír ; 070200  Bou Ezzeddine Anna ; 070200 (Thesis advisor)
  2019
  FIIT ; Date of acceptation : 12.06.2019 ; Degreee discipline : 9.2.5. softvérové inžinierstvo, 9.2.8. umelá inteligencia ; Degree program : I-ISS2

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145454
  diplomová práca
  book

  book

 5. Prírodou inšpirované počítanie. Optimalizácia
  Bou Ezzeddine Anna ; 070200  (Thesis advisor)
  2019
  FIIT ; Date of acceptation : 21.02.2019 ; Degreee discipline : aplikovaná informatika ; Degree program : null

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti_zp=71534
  habilitačná práca
  book

  book

 6. Prírodou inšpirované počítanie v praxi
  Sumega Miroslav ; 070200  Bou Ezzeddine Anna ; 070200 (Thesis advisor)
  2019
  FIIT ; Date of acceptation : 19.06.2019 ; Degreee discipline : 9.2.1. informatika ; Degree program : B-INFO . - Neobsahuje CD-rom

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=134979
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 7. Dynamické procesy a ich optimalizácia
  Ulehla Christián ; 070200  Bou Ezzeddine Anna ; 070200 (Thesis advisor)
  2019
  FIIT ; Date of acceptation : 19.06.2019 ; Degreee discipline : 9.2.1. informatika ; Degree program : B-INFO4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=115762
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 8. Veľké dáta v energetike
  Kmeťko Jakub ; 070200  Bou Ezzeddine Anna ; 070200 (Thesis advisor)
  2018
  FIIT ; Date of acceptation : 12.06.2018 ; Degreee discipline : 9.2.6. informačné systémy ; Degree program : I-IS2 . - 87 s., CD-rom

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=119253
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 9. Analýza dát a detekcia anomálií
  Ďuriš Adam ; 070200  Bou Ezzeddine Anna ; 070200 (Thesis advisor)
  2018
  FIIT ; Date of acceptation : 21.06.2018 ; Degreee discipline : 9.2.1. informatika ; Degree program : B-INFO

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=120522
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 10. Biologicky inšpirované algoritmy
  Pixová Viera ; 070200  Bou Ezzeddine Anna ; 070200 (Thesis advisor)
  2018
  FIIT ; Date of acceptation : 21.06.2018 ; Degreee discipline : 9.2.1. informatika ; Degree program : B-INFO . - 61 s., príl.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=115664
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book