Search results

 1. Administratívna budova - monolitická železobetónová konštrukcia
  Jakubko Anna ; 010110  Borzovič Viktor ; 010110 (Thesis advisor)
  2021
  SVF ; Date of acceptation : 07.06.2021 ; Degreee discipline : stavebníctvo ; Degree program : I-NKS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=152047
  diplomová práca
  book

  book

 2. Bytový dom Krabice - monolitická železobetónová konštrukcia
  Fodor Dávid ; 010110  Borzovič Viktor ; 010110 (Thesis advisor)
  2021
  SVF ; Date of acceptation : 07.06.2021 ; Degreee discipline : stavebníctvo ; Degree program : I-NKS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158609
  diplomová práca
  book

  book

 3. Hotel - monolitická železobetónová konštrukcia
  Zacher Martin ; 010110  Borzovič Viktor ; 010110 (Thesis advisor)
  2021
  SVF ; Date of acceptation : 08.06.2021 ; Degreee discipline : stavebníctvo ; Degree program : I-NKS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=159035
  diplomová práca
  book

  book

 4. Discovery tower - monolitická železobetónová budova
  Šedivý Andrej ; 010110  Borzovič Viktor ; 010110 (Thesis advisor)
  2021
  SVF ; Date of acceptation : 08.06.2021 ; Degreee discipline : stavebníctvo ; Degree program : I-NKS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=159573
  diplomová práca
  book

  book

 5. Výbuch plynu v panelovom bytovom dome v Prešove
  Benko Vladimír ; 010110  Borzovič Viktor ; 010110 Gramblička Štefan
  Beton. Technologie - Konstrukce - Sanace . Roč. 21, č. 1 (2021), s. 64-68
  výbuch plynu panelový bytový dom technické informácie gas explosion panel blocks of flats technical information
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 6. Tvar interakčného diagramu betónového prierezu s GFRP výstužou
  Šenšelová Žaneta ; 010110  Borzovič Viktor ; 010110
  Eurostav : . Roč. 27, č. 6 (2021), s. 42-45
  interakčný diagram GFRP výstuž príspevok v tlaku pri GFRP výstuži interaction diagram GFRP reinforcement the compressive contribution of GFRP reinforcement
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 7. Failure analysis of collapsed parking garage building due to punching
  Halvoník Jaroslav ; 010110  Vidaković Aleksandar ; 010110 Borzovič Viktor ; 010110
  Engineering Failure Analysis . No. 129, (2021), [13] s., art. no. 105712
  flat slab punching progressive collapse failure analysis bezprievlaková doska pretlačenie progresívne zlyhanie analýza porušenia
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1350630721005732
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 8. Experimental verification of punching shear resistance of flat slab fragments
  Šarvaicová Simona ; 010110  Borzovič Viktor ; 010110
  Stavební obzor - Civil Engineering Journal . Vol. 30, no. 4 (2021), online, s. 835-846
  flat slabs punching shear resistance elongated column support deformation measuring bezprievlakové dosky pretlačenie šmyková odolnosť stenový stĺp meranie deformácií
  https://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/cej/article/view/7334
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 9. Conceptual design of the concrete railway bridges on the Púchov Žilina corridor
  Halvoník Jaroslav ; 010110  Borzovič Viktor ; 010110 Fillo Ľudovít ; 010110
  Proceedings of the International fib Symposium on the Conceptual Design of Structures : . online, s. 329-335
  conceptual design railway bridge prestressed bridges koncepčný návrh železničný betónový most predpätý most
  https://www.ingbaukunst.ch/file/652/Conceptual-Design-Attisholz-Areal-Switzerland.pdf
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 10. Application of critical shear crack theory on punching of flat slabs
  Šarvaicová Simona ; 010110  Borzovič Viktor ; 010110
  Young Scientist 2021 (YS21) : . online, [6] s., art no. 012060
  punching CSCT flat slabs mechanical model pretlačenie bezprievlakové dosky mechanický model
  https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/1209/1/012060
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article