Search results

Records found: 119  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stu57435^"
 1. Identifikácia rozširovania zástavby Bratislavy aplikáciou vybraných údajov Copernicus
  Szatmári Daniel  Feranec Ján Kopecká Monika Fencík Róbert ; 010130
  GeoKARTO 2022 : . S. 58
  Copernicus tematická kartografia thematic cartography rozširovanie zástavby urban growth
  článok zo zborníka
  BFB - Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie...)
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 2. GeoKARTO 2022 : zborník abstraktov z medzinárodnej konferencie konanej 8. - 9. septembra 2022 v Bratislave / zost. Róbert Fencík, Daniel Szatmári
  Fencík, Róbert, ; 010130 (Compiler) Szatmári, Daniel, (Compiler)
  GeoKARTO 2022 8. - 9. 9. 2022 Bratislava, Slovenská republika
  1. vyd.
  Bratislava : Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky, 2022 . - 63 s.
  ISBN 978-80-89060-27-6
  kartografia mapovanie geoinformatika geodézia
  zborník
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  O1 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako celok
  (4) - článok
  book

  book

 3. Land cover data provided by the Copernicus land monitoring service as important sources for thematic cartography
  Szatmári Daniel  Feranec Ján Kopecká Monika Fencík Róbert ; 010130 Soukup Tomáš
  EuroCarto 2022 . online, [2] s., art. no. 132
  Copernicus land cover krajinná pokrývka thematic cartography tematická kartografia urban growth rast miest
  https://doi.org/10.5194/ica-abs-5-132-2022
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 4. 30 ročníkov Kartografických listov
  Kusendová Dagmar  Benová Alexandra Fencík Róbert ; 010130
  GeoKARTO 2022 : . S. 37-38
  Kartografické listy Cartographic Letters časopisy journals ročenka yearbook
  článok zo zborníka
  BFB - Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie...)
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 5. Tvorba digitálnych modelov terénu z dát leteckého laserového skenovania
  Straka Martin ; 010130  Fencík Róbert ; 010130 (Thesis advisor)
  2021
  SVF ; 09.06.2021 ; geodézia a kartografia ; I-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=152271
  diplomová práca
  book

  book

 6. Kartografická vizualizácia skalných útvarov
  Pavelka Dávid ; 010130  Fencík Róbert ; 010130 (Thesis advisor)
  2021
  SVF ; 16.06.2021 ; geodézia a kartografia ; B-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=159653
  bakalárska práca
  book

  book

 7. Tvorba popisu vrstevníc na topografických mapách
  Gallasová Klaudia ; 010130  Fencík Róbert ; 010130 (Thesis advisor)
  2021
  SVF ; 16.06.2021 ; geodézia a kartografia ; B-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=149145
  bakalárska práca
  book

  book

 8. Creation of contour models from data of airborne laser scanning
  Fencík Róbert ; 010130 
  Geodesy, cartography and geoinformatics 2021 : . CD-ROM, s. 2
  cloud of points basic interval of contours contours mračno bodov vrstevnice základný interval vrstevníc
  článok zo zborníka
  AFH - Abstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  article

  article

 9. Tvorba vrstevníc z dát leteckého laserového skenovania
  Pisár Matej ; 010130  Fencík Róbert ; 010130 (Thesis advisor)
  2020
  SVF ; 10.06.2020 ; geodézia a kartografia ; I-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=152269
  diplomová práca
  book

  book

 10. Tvorba popisu na ortofotomapách
  Kosmeľová Tatiana ; 010130  Fencík Róbert ; 010130 (Thesis advisor)
  2020
  SVF ; 16.06.2020 ; geodézia a kartografia ; B-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=159702
  bakalárska práca
  book

  book