Search results

 1. Tvorba popisu vrstevníc na topografických mapách
  Gallasová Klaudia ; 010130  Fencík Róbert ; 010130 (Thesis advisor)
  2021
  SVF ; Date of acceptation : 16.06.2021 ; Degreee discipline : geodézia a kartografia ; Degree program : B-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=149145
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Kartografická vizualizácia skalných útvarov
  Pavelka Dávid ; 010130  Fencík Róbert ; 010130 (Thesis advisor)
  2021
  SVF ; Date of acceptation : 16.06.2021 ; Degreee discipline : geodézia a kartografia ; Degree program : B-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=159653
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Tvorba digitálnych modelov terénu z dát leteckého laserového skenovania
  Straka Martin ; 010130  Fencík Róbert ; 010130 (Thesis advisor)
  2021
  SVF ; Date of acceptation : 09.06.2021 ; Degreee discipline : geodézia a kartografia ; Degree program : I-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=152271
  diplomová práca
  book

  book

 4. Tvorba vrstevníc z dát leteckého laserového skenovania
  Pisár Matej ; 010130  Fencík Róbert ; 010130 (Thesis advisor)
  2020
  SVF ; Date of acceptation : 10.06.2020 ; Degreee discipline : geodézia a kartografia ; Degree program : I-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=152269
  diplomová práca
  book

  book

 5. Transformácia topografických sekcií tretieho vojenského mapovania územia Slovenska
  Fencík Róbert ; 010130  Havrlant Jan Talich Milan Zeman Martin
  Kartografické listy . Roč. 28, č. 2 (2020), s. 35-52
  tretie vojenské mapovanie elastická transformácia identické body third military mapping elastic transformation identical points
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 6. Tvorba popisu na ortofotomapách
  Fencík Róbert ; 010130 
  GeoKARTO 2020 : . S. 16
  znaková zložka symbol component parametre písma font parameters
  článok zo zborníka
  AFH - Abstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  article

  article

 7. Tvorba popisu na ortofotomapách
  Kosmeľová Tatiana ; 010130  Fencík Róbert ; 010130 (Thesis advisor)
  2020
  SVF ; Date of acceptation : 16.06.2020 ; Degreee discipline : geodézia a kartografia ; Degree program : B-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=159702
  bakalárska práca
  book

  book

 8. 25 rokov seminára Aktivity v kartografii
  Feranec Ján  Kopecká Monika Fencík Róbert ; 010130
  Aktivity v kartografii venované Jánovi Pravdovi 2019 : . S. 27
  aktivity v kartografii activities in cartography slovenskí kartografi slovak cartographers
  článok zo zborníka
  AFH - Abstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  article

  article

 9. Aktivity v kartografii venované Jánovi Pravdovi 2019 : zborník abstraktov zo seminára. Bratislava, SR, 24. októbra 2019
  Fencík, Róbert, ; 010130 (Compiler)
  Aktivity v kartografii venované Jánovi Pravdovi 24. 10. 2019 Bratislava, Slovenská republika
  1. vyd.
  Bratislava : Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky, 2019 . - 36 s.
  ISBN 978-80-89060-26-9
  zborník
  (2) - článok
  book

  book

 10. Rekonštrukcia dopravnej siete druhého vojenského mapovania
  Fencík Róbert ; 010130  Lieskovský Tibor ; 010130 Kačmárová Barbora ; 010000
  Kartografické listy . Roč. 27, č. 2 (2019), s. 51-71
  druhé vojenské mapovanie second military mapping dopravná sieť transport network znakový kľúč set of map symbol
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article