Search results

Records found: 82  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stu57940^"
 1. Dom smútku, Pezinok
  Šovčíková Nina ; 053130  Hrašková Nadežda ; 053130 (Thesis advisor)
  2023 Bratislava
  FAR ; 15.06.2023 ; architektúra a urbanizmus ; B-AU

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=155606 https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=C03CB0FBA6588971DF392BD1B6BF
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Dom smútku, Pezinok
  Mikušková Anna ; 053130  Hrašková Nadežda ; 053130 (Thesis advisor)
  2023 Bratislava
  FAR ; 15.06.2023 ; architektúra a urbanizmus ; B-AU

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=155615 https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=C03CB0FBA6588971DF392AD1B6BF
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Pamiatková obnova areálu Františkánskeho kláštora v Kremnici pre polyfunkciu
  Senderáková Lucia ; 053130  Hrašková Nadežda ; 053130 (Thesis advisor)
  2022 Bratislava
  FAR ; 07.06.2022 ; architektúra a urbanizmus ; I-ARCH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=162607 https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=A8C5898CD77493B3EEFA37491516
  diplomová práca
  book

  book

 4. Pamiatková obnova areálu Františkánskeho kláštora v Kremnici pre polyfunkciu
  Hubčík Ján ; 053130  Hrašková Nadežda ; 053130 (Thesis advisor)
  2022 Bratislava
  FAR ; 08.06.2022 ; architektúra a urbanizmus ; I-ARCH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=165504 https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=228C7CD165D66AC756D94EFE85CA
  diplomová práca
  book

  book

 5. Dostavba prieluky, Radlinského ulica, Bratislava
  Wesserlová Monika ; 053130  Hrašková Nadežda ; 053130 (Thesis advisor)
  2022 Bratislava
  FAR ; 15.06.2022 ; architektúra a urbanizmus ; B-AU

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=152654 https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=62A48EA6D8C294D559C8B3542714
  bakalárska práca
  book

  book

 6. Dostavba prieluky, Radlinského ulica, Bratislava
  Šefčík Šimon ; 053130  Hrašková Nadežda ; 053130 (Thesis advisor)
  2022 Bratislava
  FAR ; 15.06.2022 ; architektúra a urbanizmus ; B-AU

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=159618 https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=62A48EA6D8C294D55BC4B7542714
  bakalárska práca
  book

  book

 7. Kremnica: asanačné a regeneračné plány a obnova historických pamiatok v meste z ateliéru architekta Chudomelku / aut. Nadežda Hrašková, Pavol Pauliny
  Hrašková Nadežda ; 053130  Pauliny Pavol ; 053130
  Karol Chudomelka a jeho prínos pre pamiatkovú starostlivosť : . S. 22-39
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 8. Radnica Čunovo
  Zaťková Natália ; 053130  Hrašková Nadežda ; 053130 (Thesis advisor)
  2021 Bratislava
  FAR ; 15.06.2021 ; architektúra a urbanizmus ; B-AU

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145839 https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=6327E39BEACEDA03090005820365
  bakalárska práca
  book

  book

 9. Pamiatková obnova a konverzia Šachty Mayer v obci Hodruša Hámre
  Burger Kristián Mário ; 053130  Hrašková Nadežda ; 053130 (Thesis advisor)
  2021 Bratislava
  FAR ; 08.06.2021 ; architektúra a urbanizmus ; I-ARCH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=153606 https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=0C216CD716E182230C2104AAC853
  diplomová práca
  book

  book

 10. NKP Šachty Mayer I. : architektonicko - historický výskum s návrhom obnovy / aut. Nadežda Hrašková, Pavol Pauliny, Andrej Botek, Peter Konečný
  Hrašková Nadežda ; 053130  Pauliny Pavol ; 053130 Botek Andrej ; 053130 Konečný Peter Husovská Ľudmila (rec.) Kirinovičová Naďa (rec.)
  1. vydanie
  Bratislava : Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, 2021 . - 212 s.
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.