Search results

 1. Možnosti použitia dištančných študijných materiálov pre poslucháčov denného štúdia na technickej univerzite
  Titková Zuzana ; M220 
  Vzájomná informovanosť - cesta k efektívnemu rozvoju vedecko-pedagogickej činnosti a ŠVOUČ : . s.40-44
  technické vzdelávanie
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 2. Použitie dištančných študijných materiálov v procese vysokoškolskej výuky. The using of distance study material in the university education
  Titková Zuzana ; M220 
  Modernizace výuky v technicky orientovaných oborech a předmětech : . s.451-454
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 3. Stav doktorandského štúdia na MtF STU Trnava. State of PhD study in MtF STU in Trnava
  Krelová Katarína ; M220  Titková Zuzana ; M220
  CO-MAT-TECH 2001 : . s.536-559
  doktorandské štúdium
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 4. Doktorandské štúdium na Katedre inžinierskej pedagogiky a psychológie MtF STU
  Krelová Katarína ; M220  Titková Zuzana ; M220
  Schola 2001 : . s.158-160
  doktorandské štúdium
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 5. Uplatňovanie vyučovacích metód pri osvojovaní učiva v technických odborných predmetoch
  Tináková Katarína ; M220  Titková Zuzana ; M220
  Trendy technického vzdělávání 2001 : . s.260-262
  vyučovacie metódy
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 6. K uplatneniu dištančného štúdia na vysokých školách technického zamerania
  Titková Zuzana ; M220 
  dištančné vzdelávanie
  XXX
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 7. Funkcia prírodných disciplín vo vzdelávaní inžinierov : Zborník z vedeckého seminára
  Krelová Katarína (Compiler) ; M220  Titková Zuzana (Compiler) ; M220
  prvé
  Bratislava : STU v Bratislave, 2000 . - 42 s
  zborník (príspevkov)
  (3) - článok
  book

  book

 8. Niektoré aspekty prípravy inžinierov pre 21.storočie : Zborník z vedeckého seminára, Bratislava 1999
  Krelová Katarína (Compiler) ; M220  Titková Zuzana (Compiler) ; M220
  prvé
  Bratislava : STU v Bratislave, 2000 . - 82 s
  zborník (príspevkov)
  (9) - článok
  book

  book