Search results

 1. Environmental friendly degradation of Atrazine by ozone and identification of main degradation products
  Šudý Marián ; M390  Balog Karol ; M5000 Soldán Maroš ; M5000
  Advanced Materials Research . Vol. 1001 (2014), s. 52-57
  advanced oxidation processes atrazine degradation
  článok z periodika
  AEC - Scientific titles in foreign noticed scientific year-books (not conference)
  article

  article

 2. Štúdium urýchlenia ozonizácie vybraných organických polutantov : dizertačná práca
  Šudý Marián ; M390  Soldán Maroš (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 23.09.2014 ; Degree program : 198 . - 194s príl. + CD + autoreferát
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety efficiency atrazine ozonation degradation účinnosť degradácia ozonizácia atrazín ekotoxicita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=95488
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Environmentálne aspekty emisií vybraných znečisťujúcich látok vznikajúcich pri požiari
  Šudý Marián ; M390  Šudý Michal Soldán Maroš ; M5000
  Environmentálne a bezpečnostné aspekty požiarov a havárií 2010 : . s.344-349
  emisie
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  (1) - monografia
  article

  article

 4. Kľúčové oblasti v rámci implementácie systému environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001
  Šudý Michal  Šudý Marián ; M390 Rakovská Eva
  Mladí vedci 2009 : . s.884-892
  environmentálne manažérstvo implementácia
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  (1) - monografia
  article

  article

 5. Progresívne technológie spracovania rádioaktívnych odpadov = Progressive technologies of radioactive waste processing : Bakalárska práca
  Bohunická Jana  Šudý Marián (XXX) ; M390
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2009
  MTF ; . - 58 s Prílohy + 1 CD-ROM
  rádioaktívny odpad skladovanie kontajner
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Prístupy k identifikácii a hodnoteniu environmentálnych aspektov a ich environmentálnych vplyvov
  Šudý Michal  Šudý Marián ; M390 Piatrik Milan
  Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky :
  environmentálne aspekty environmentálne manažérstvo
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 7. Metódy a kritériá významnosti v procese identifikácie a hodnotenia významnosti environmentálnych aspektov a ich environmentálnych vplyvov
  Šudý Michal  Šudý Marián ; M390 Piatrik Milan
  Výchova a vzdelávanie k trvalo udržateľnému rozvoju : . s.47-58
  environmentálne aspekty environmentálne vplyvy
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 8. Progresívne metódy čistenia farebných odpadových vôd
  Šudý Marián ; M390  Šudý Michal Soldán Maroš ; M5000
  Manažérstvo životného prostredia 2009 : . s.324-334
  odpadové vody
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 9. II. Návrh kritérií významnosti v procese identifikácie environmentálnych aspektov a ich vplyvov
  Šudý Michal  Šudý Marián ; M390 Piatrik Milan Magová Dagmar
  Acta Universitatis Matthiae Belii : . s.42-50
  kritériá významnosti environmentálne aspekty
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  article

  article

 10. I. Návrh kritérií významnosti v procese identifikácie environmentálnych aspektov a ich vplyvov
  Šudý Michal  Šudý Marián ; M390 Piatrik Milan Magová Dagmar
  Acta Universitatis Matthiae Belii : . s.27-41
  kritériá významnosti environmentálne aspekty
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  article

  article