Search results

Records found: 152  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stu66010^"
 1. Využitie dát diaľkového prieskumu Zeme pri identifikácii monumentálnej pravekej architektúry
  Kanát Marek ; 010130  Lieskovský Tibor ; 010130 (Thesis advisor)
  2023
  SVF ; 13.06.2023 ; geodézia a kartografia ; B-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=155618
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Aktualizácia a spresňovanie polohopisnej zložky riečnej siete s využitím dát leteckého laserového skenovania
  Belaňová Róberta ; 010130  Lieskovský Tibor ; 010130 (Thesis advisor)
  2023
  SVF ; 06.06.2023 ; geodézia a kartografia ; I-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=169176
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=C0DEB8E07572332BAC200215805F
  diplomová práca
  book

  book

 3. Spresňovanie transformácie starých máp s využitím dát leteckého laserového skenovania
  Kotleba Tadeáš ; 010130  Lieskovský Tibor ; 010130 (Thesis advisor)
  2023
  SVF ; 06.06.2023 ; geodézia a kartografia ; I-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=170225
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=EC7951772ACC837B5F7AC4A56A1E
  diplomová práca
  book

  book

 4. Hidden in hills: utilizing LiDAR and historical maps to detect potential burial mounds in lower Hron river catchment
  Horáčková Šárka  Lieskovský Tibor ; 010130 Bátora Jozef Rusinko Adam
  Aktivity v kartografii venované Jánovi Pravdovi 2023 : . S. 13
  LiDAR lower Hron river catchment burial mounds historical maps
  článok zo zborníka
  AFH - Abstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 5. Semi-automated identification of the bronze age burial mounds - hidden anthropogenic landforms in the agricultural landscape
  Horáčková Šárka  Lieskovský Tibor ; 010130 Rusinko Adam Bátora Jozef Murín Igor Labaš Peter
  Geomorphological proceedings 21 : . online, s. 21
  LiDAR GIS archeológia
  https://www.geomorfologie.cz/materialy/konference/sgr_2023.pdf
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 6. K otázke pravekého až včasnostredovekého osídlenia areálu Oponického hradu
  Repka Dominik  Lieskovský Tibor ; 010130
  Studia Historica Nitriensia . Roč. 27, suppl. 3 (2023), s. 114-129
  archeológia LiDAR hrad
  http://www.shnnitra.ff.ukf.sk/dominik-repka-tibor-lieskovsky/
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 7. Kataster Trstenej na mape leteckého laserového skenovania
  Zachar Ján  Lieskovský Tibor ; 010130
  Trstená monografia mesta. 1. časť . S. 65-73
  Trstená letecké laserové skenovanie
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 8. Využitie LLS pri ochrane krajiny pamiatkovej zóny banských diel v Kremnici
  Miňo Martin  Dědič Peter Flórová Mária Lieskovský Tibor ; 010130
  Prostor pro život : . online, s. 96-105
  krajina archeológia LiDAR
  https://drive.google.com/file/d/1OEFTfciLj3rddGoA_XKThrn3k0Ey5Ez9/view
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 9. Geoinformatika a informačné technológie v študijnom programe geodézia a kartografia na Stavebnej fakulte STU v Bratislave
  Ďuračiová Renata ; 010130  Faixová Chalachanová Jana ; 010130 Fencík Róbert ; 010130 Lieskovský Tibor ; 010130
  Slovenský geodet a kartograf : . Roč. 28, č. 1 (2023), online, s. 4-13
  výučba GIS CAD systémy databázový systém mapa
  https://kgk.sk/wp-content/uploads/2023/04/web_sgak_1_2023.pdf
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 10. Od geodetických základov ku globálnej geodézii a geoinformatike – aktuálne otázky výskumu na katedre
  Ďuračiová Renata ; 010130  Janák Juraj ; 010130 Gerhátová Ľubomíra ; 010130 Lieskovský Tibor ; 010130 Papčo Juraj ; 010130
  Geodetický a kartografický obzor : . Roč. 69 (111), č. 3 (2023), online, s. 45-60
  výučba geodézia a kartografia geoinformatika
  https://egako.eu/wp-content/uploads/2023/03/gako_2023_03.pdf
  článok z periodika
  BDE - Scientific works in othes foreign magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.