Search results

 1. Uphill and downhill charge generation from charge transfer to charge separated states in organic solar cells / aut. Shahidul Alam, Vojtech Nádaždy, Tomáš Váry, Christian Friebe, Rico Meitzner, a kol, Frederic Laquai, Harald Hoppe
  Alam Shahidul  Nádaždy Vojtech Váry Tomáš ; 036000 Friebe Christian Meitzner Rico a kol. Laquai Frederic Hoppe Harald
  Journal of Materials Chemistry C . Vol. 9, iss. 40 (2021), s. 14463-14489
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 2. Štúdia merania nízkofrekvenčného hluku v pracovnom prostredí / aut. M Balážiková, a kol
  Balážiková M.  a kol.
  Aktuálne otázky bezpečnosti práce : . S. 5-11
  článok zo zborníka
  (2) - článok
  article

  article

 3. Costing methods and funding schemes for radioactivewaste disposal programmes : Technical reports / zost. O. M Aguilar, T Aikas, A Amjid, Vladimír Slugeň, a kol
  Aguilar, O. M. Aikas, T. Amjid, A. Slugeň, Vladimír, ; 036000 a kol.
  Vienna : International Atomic Energy Agency, 2020 . - 90 s.
  ISBN 978-92-0-108819-2. -- ISBN 978-92-0-111720-5 (online). -- ISBN 978-92-0-111820-2 (eBook). -- ISBN 978-92-0-111920-9
  zborník
  AEC - Scientific titles in foreign noticed scientific year-books (not conference)
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  book

  book

 4. Škola nízkouhlíkovej energetiky / aut. Milan Perný, a kol.
  Perný Milan ; 032000  a kol.
  Energie 21 . Roč. 11, č. 4 (2019), s. 46
  článok z periodika
  GII - Several publications and documents, which are not in any previous category
  article

  article

 5. Občianske právo hmotné : 2 zv. : 1: Všeobecná časť. Rodinné právo. Vecné práva. Dedičské právo. 2: Záväzkové právo. Právo duševného vlastníctva / aut. Ján Lazar, a kol
  Lazar Ján  a kol.
  2., dopl. a prepr. vyd.
  Bratislava Iuris Libry 2018 . - 1. zv. 726 s., 2. zv. 660 s.
  ISBN 978-80-89635-35-1
  Právo občianske
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0200
  book

  book

 6. Prístupy k meraniu a komparácii hodnoty ľudského kapitálu na makroekonomickej úrovni / aut. Terézia Michalková, a kol
  Michalková Terézia  a kol.
  Významné faktory konkurencieschopnosti a ich vplyv na podnikateľské subjekty z územného a odvetvového hľadiska. . S. 37-47
  článok zo zborníka
  (1) - článok
  article

  article

 7. Model tepelných strát predizolovaných podzemných teplovodov / Mária Čarnogurská, a kol
  Čarnogurská Mária  a kol.
  Conference proceedings of the 36th Meeting of Departments of Fluid Mechnics and Thermodynamics : . S.
  (1) - článok
  article

  article

 8. Návrh experimentálneho zariadenia pre akumuláciu hydrátov zemného plynu / aut. Ján Siažik, a kol
  Siažik Ján  a kol.
  12. ročník Vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou Alternatívne zdroje energie ALER 2016, Bobrovec 5.-7. október 2016 / . S.190-195
  článok zo zborníka
  (1) - článok
  article

  article

 9. Ekonómia / aut. Ján Lisý, a kol
  Lisý Ján  a kol.
  1. vyd.
  Praha Wolters Kluwer 2016 . - 621 s.
  ISBN 978-80-7552-275-7
  ekonómia
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  Ekonómia

  book

 10. Využitie optických metód v experimentálnej mechanike 2 / František Trebuňa, a kol
  Trebuňa František  a kol.
  1. vyd.
  Košice Technická univerzita 2015 . - 261 s.
  ISBN 978-80-553-2273-5
  monografia
  (1) - článok
  Využitie optických metód v experimentálnej mechanike 2

  book