Search results

 1. Komentár a návrh výpočtu energetickej certifikácie budov
  Chmúrny Ivan ; V180  Petráš Dušan ; V290 Smola Alfonz ; E020 Sternová Zuzana Székelyová Marta Valášek Jaroslav ; V290 Gašparovský Dionýz ; E020 et al.
  Bratislava : SKSI, 2007 . - 270s
  ISBN 978-80-89113-44-6
  príručka
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  book

  book

 2. Technické zariadenia budov : Stavebno-technické zásady pre navrhovanie, posudzovanie a realizáciu vnútorných rozvodov a ich zariaďovacích predmetov
  Valášek Jaroslav ; V290  Lulkovičová Otília ; V290 Székelyová Marta Takács Ján ; V290 Kalús Daniel ; V290 Gašparovský Dionýz ; E020
  Bratislava : Verlag Dashöfer, 2006 . - CD-Rom
  ISSN 1336-9938
  periodiká
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  (1) - xjcp
  book

  book