Search results

 1. Spojitý trámový most s otvoreným a uzavretým - komôrkovým prierezom namáhaný krútením
  Gábriš Radovan ; 010190  Kováč Michal ; 010190 (Thesis advisor)
  2020
  SVF ; Date of acceptation : 09.06.2020 ; Degreee discipline : stavebníctvo ; Degree program : I-NKS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143257
  diplomová práca
  book

  book

 2. Stability of centrically loaded members with monosymmetric cross-section at various boundary conditions
  Kováč Michal ; 010190  Baláž Ivan ; 010190
  Journal of constructional steel research . Vol. 153, (2019), s. 139-152
  member stability torsional-flexural buckling
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  article

  article

 3. Elastic critical force of centrically loaded member with asymmetric and monosymmetric cross-sections at various boundary conditions: A parametric study
  Kováč Michal ; 010190  Baláž Ivan ; 010190
  Engineering Structures . No. 184, (2019), s. 329-344
  member stability elastic critical force
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0141029618316900
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  article

  article

 4. Buckling of portal frames from laced built-up members
  Kováč Michal ; 010190 
  structures.sk. Navrhovanie, posudzovanie, realizácia a obnova nosných konštrukcií . Roč. 1, č. 1 (2019), online, s. 17-20
  buckling effect laced members
  http://files.exoweb.eu/f2/96/f29614b7-6f5b-4740-b8e1-954c5b167d90.pdf
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 5. Assessment of sway buckling influence for laced built-up portal frames
  Kováč Michal ; 010190  Vaník Zsuzsanna
  Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies III : . S. 161-166
  buckling effect laced built-up members sway buckling mode
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 6. Experimentálny a teoretický výskum na Katedre kovových a drevených konštrukcií SvF STU v Bratislave
  Ároch Rudolf ; 010190  Klas Tomáš ; 010190 Kováč Michal ; 010190 Sandanus Jaroslav ; 010190
  Sborník 56. celostátní konference o ocelových konstrukcích : . S. 27-39
  CLT krížom lepené drevo vlepované závitové tyče drevobetón vzper
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 7. Sway buckling influence for laced built-up portal frames with hollow cross-sections
  Kováč Michal ; 010190  Vaník Zsuzsanna
  ESaT 2018 : . CD-ROM, [4] s.
  buckling portal frames laced members sway imperfection
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 8. Stabilita tlačených prútov s odstupňovaným prierezom
  Gábriš Radovan ; 010190  Kováč Michal ; 010190 (Thesis advisor)
  2017
  SVF ; Date of acceptation : 20.06.2017 ; Degreee discipline : 5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby ; Degree program : B-IKD

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=117021
  bakalárska práca
  book

  book

 9. Special stability problems of steel frames
  Kováč Michal ; 010190  Vaník Zsuzsanna ; 010190
  QUAERE 2017 : . CD-ROM, s. 724-728
  steel frame frame stability laced built-up members buckling effect
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 10. Oceľ, drevo, betón a sklo v konštrukciách : zborník príspevkov z XLII. celoštátneho aktívu pracovníkov odboru oceľových konštrukcií so zahraničnou účasťou pri príležitosti 75. výročia Katedry kovových a drevených konštrukcií SvF STU v Bratislave. Kočovce, SR, 4. - 6. 10. 2017
  Kováč, Michal, ; 010190 (Editor)
  Celoštátny aktív pracovníkov odboru oceľových konštrukcií so zahraničnou účasťou 42. 4. - 6. 10. 2017 Kočovce, Slovenská republika
  1. vyd.
  Bratislava : Spektrum STU, 2017 . - 190 s.
  ISBN 978-80-227-4734-9
  oceľové konštrukcie drevené konštrukcie sklené konštrukcie statika a dynamika
  zborník (príspevkov)
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  (8) - článok
  book

  book