Search results

Records found: 2  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stu70734^"
 1. Návrh zdokonalenia organizačnej štruktúry riadenia v KNOTT spol. s r. o. Modra = Proposal of improvement in organisation structure of management in KNOTT, spol. s r. o. : Diplomová práca
  Uherčíková Bibiana  Lenhardt Ján (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ; . - 69 s 1 CD-ROM
  riadenie organizovanie organizačná štruktúra
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Návrh opatrení pre zdokonalenie systému výrobnej logistiky v organizácii KNOTT, s.r.o. Modra = Design of arrangements for improvement system of production logistic in organization KNOTT, spol. s r.o. Modra : Bakalárska práca
  Uherčíková Bibiana  Trenčan Branislav (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK KM, 2007
  MTF ; . - 45 s 1 CD-ROM
  logistika výrobná
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book