Search results

Records found: 4  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stu72058^"
 1. Základné ekonomické a marketingové pojmy a kategórie
  Matúš Jozef ; M  Bednárik Jaroslav ; M190
  Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2007 . - 97 s
  ISBN 978-80-89220-79-3
  ekonomická teória marketing
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  book

  book

 2. Vplyv externej a internej komunikácie na rozvoj podniku = Influence of the internal and external communication on the company progress : Monotematická práca. Habilitačná práca
  Matúš Jozef ; M 
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2007 . - 166 s.
  Habilitačná práca (Doc.) - STU MTF v Trnave, 2007
  komunikácia reklama Public Relations marketing
  habilitačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0002
  book

  book

 3. Lingvodidaktické aspekty zastúpenia francúzskych frazém vo vyučovaní francúzskeho jazyka
  Matúš Jozef ; M 
  Philologia V. . s.69-99
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 4. Aktívne počúvanie s porozumením cudzojazyčného ústneho prejavu
  Matúš Jozef ; M 
  Philologia IV. . s.27-44
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article