Search results

 1. Objektovo-orientovaná abstrakcia podporovaná udalosťami riadenou konceptualizáciou domény
  Kohút Radovan ; 070200  Lang Ján ; 070200 (Thesis advisor)
  2020
  FIIT ; Date of acceptation : 10.06.2020 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : I-ISS2

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151437
  diplomová práca
  book

  book

 2. Riadenie výučby s obmedzenými zdrojmi
  Jedinák Ondrej ; 070200  Lang Ján ; 070200 (Thesis advisor)
  2020
  FIIT ; Date of acceptation : 18.06.2020 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : B-INFO

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=142026
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Podpora kolaboratívnej tvorby otázok a úloh
  Jozefek Michal ; 070200  Lang Ján ; 070200 (Thesis advisor)
  2020
  FIIT ; Date of acceptation : 18.06.2020 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : B-INFO

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=139599
  bakalárska práca
  book

  book

 4. Prehľadávanie zdrojových kódov využitím umelej inteligencie
  Gašpar Martin ; 070200  Lang Ján ; 070200 (Thesis advisor)
  2019
  FIIT ; Date of acceptation : 12.06.2019 ; Degreee discipline : 9.2.5. softvérové inžinierstvo, 9.2.8. umelá inteligencia ; Degree program : I-ISS2

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145470
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 5. Súdržnosťou a previazanosťou riadená podpora vývoja
  Ligárt Bence ; 070200  Lang Ján ; 070200 (Thesis advisor)
  2019
  FIIT ; Date of acceptation : 12.06.2019 ; Degreee discipline : 9.2.5. softvérové inžinierstvo, 9.2.8. umelá inteligencia ; Degree program : I-ISS2

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145544
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 6. Mind map and business process model: specification support by model transformation / aut. Ján Lang, Radovan Kohút
  Lang Ján ; 070200  Kohút Radovan ; 070000
  Informatics 2019, 2019 IEEE 15th International Scientific Conference November 20–22, 2019, Poprad, Slovakia . S. 228-233
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 7. Conceptual modeling in e-learning and its relation to the educational content quality / aut. Ján Lang, Peter Kyseľ
  Lang Ján ; 070200  Kyseľ Peter
  ICETA 2019 : . S. 465-470
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 8. Detekcia podobnosti zdrojového kódu na architektúre riadenej komplexnými udalosťami
  Januška Patrik ; 070200  Lang Ján ; 070200 (Thesis advisor)
  2018
  FIIT ; Date of acceptation : 11.06.2018 ; Degreee discipline : 9.2.5. softvérové inžinierstvo ; Degree program : I-SI2 . - 106 s., príl., CD-rom

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138013
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 9. Podpora doménovo špecifického vyjadrovania
  Kohút Radovan ; 070200  Lang Ján ; 070200 (Thesis advisor)
  2018
  FIIT ; Date of acceptation : 19.06.2018 ; Degreee discipline : 9.2.1. informatika ; Degree program : B-INFO4 . - 66 s., príl. CD-rom

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=115547
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 10. Atribúty čitateľnosti programového kódu
  Koník Kristián ; 070200  Lang Ján ; 070200 (Thesis advisor)
  2017
  FIIT ; Date of acceptation : 21.06.2017 ; Degreee discipline : 9.2.1. informatika ; Degree program : B-INFO4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=106478
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book