Search results

 1. Anglicko-německo-český polygrafický slovník + CD-ROM
  Kaplanová Marie  Držková Markéta
  Praha : Svaz polygrafických podnikatelů, 2003 . - 765 s
  ISBN 80-239-0169-9
  slovník jazykový
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FCHPT0003
  book

  book

 2. Teória automatického riadenia : Príklady, úlohy a laboratórne cvičenia
  Hrivňák Juraj 
  1. vyd.
  Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1990 . - 83 s
  skriptá
  book

  book

 3. Teória riadenia 2 : Lineárne číslicové obvody. Príklady a úlohy / [aut.] Hrivňák,Juraj; Spurná,Nadežda
  Hrivňák Juraj  Spurná Nadežda ; E110
  2.vyd.
  Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1990 . - 262 s
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 4. Teória automatického riadenia 2/1 : Nelineárne riadiace obvody / [aut.] Hrivňák,Juraj; Spurná,Nadežda
  Hrivňák Juraj  Spurná Nadežda ; E110
  2.vyd.
  Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1990 . - 194 s
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 5. Servosystémy robotov vyšších generácií : Priebežná výskumná správa 5. číslo úlohy III-8-2/04
  Kalaš Václav (Research team head) ; E010  Jurišica Ladislav ; E010 Varga Alexander Almássy Stanislav Kalaš Daniel Kováč František Žalman Milan ; E010 Čierny Jozef Huba Mikuláš ; 030400 Sovišová Danica ; E1110 Chamraz Štefan ; E010 Hrivňák Juraj Kleinert Karol Almássyová Helena
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1990 . - 278 s
  výskumná správa
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 6. Teória riadenia 2 : Lineárne číslicové obvody. Príklady a úlohy
  Hrivňák Juraj  Spurná Nadežda ; E110
  2. vyd.
  Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1990 . - 262 s
  skriptá
  book

  book

 7. Servosystémy robotov vyšších generácií : Priebežná výskumná správa 4. číslo úlohy III-8-2/04
  Kalaš Václav (Research team head) ; E010  Jurišica Ladislav ; E010 Varga Alexander Almássy Stanislav Kalaš Daniel Kováč František Žalman Milan ; E010 Čierny Jozef Huba Mikuláš ; 030400 Sovišová Danica ; E1110 Chamraz Štefan ; E010 Hrivňák Juraj Kleinert Karol Almássyová Helena
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1989 . - 140 s
  výskumná správa
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 8. Príspevok k syntéze adaptívnych systémov s referenčným modelom : Kand.diz.práca : V.odb. 26-15-9 : Obh. 22.03.1990 / [aut.] VO VIET SON, Ing.; Škol. Hrivňák,Juraj
  VO VIET SON  Hrivňák Juraj (Thesis advisor)
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1989 . - 85 s Autoref.1989, 16 s
  riadenie technologických procesov
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 9. Teória riadenia 3 : Príklady a úlohy / [aut.] Hrivňák,Juraj
  Hrivňák Juraj 
  5.vyd.
  Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1988 . - 142 s
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 10. Servosystémy robotov vyšších generácií : Priebežná výskumná správa 3. číslo úlohy III-8-2/04
  Kalaš Václav (Research team head) ; E010  Jurišica Ladislav ; E010 Varga Alexander Almássy Stanislav Kalaš Daniel Kováč František Žalman Milan ; E010 Čierny Jozef Huba Mikuláš ; 030400 Sovišová Danica ; E1110 Chamraz Štefan ; E010 Hrivňák Juraj Kleinert Karol Almássyová Helena
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1988 . - 140 s
  výskumná správa
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book