Search results

Records found: 12  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stu76743^"
 1. Biodiversity Evaluation of Geotrichum candidum Link. Is Arthrosporic Nucleus Number in Geotrichum candidum related to the Fungus Biodiversity? Koňuchová M. / M Koňuchová, V Lehotová, A Šípková, E Piecková, L Valík
  Koňuchová Martina ; 040270  Lehotová Veronika ; 040270 Šípková Anna ; 60006861 Piecková Elena ; 60006861 Valík Ľubomír ; 040270
  Scientia Agriculturae Bohemica . Vol. 47, iss. 4 (2016), s. 181-186
  http://www.scopus.com/inward/record.url?partnerID=HzOxMe3b&eid=2-s2.0-85009252185&origin=inward
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  unrecognised

  unrecognised

 2. Prediktívna mikrobiológia a mikrobiologické hodnotenie rizika / aut. Ľubomír Valík, Pavel Ačai ; rec. Zuzana Bírošová, Elena Piecková, Vojtěch Rada
  Valík Ľubomír ; 040270  Ačai Pavel ; 046230 Bírošová Zuzana (rec.) Piecková Elena (rec.) Rada Vojtěch (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava Vydavateľstvo STU 2016 . - 160 s.
  ISBN 978-80-227-4655-7
  učebnica
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  book

  book

 3. Laboratórium z mikrobiológie potravín / aut. Ľubomír Valík, Alžbeta Medveďová, Denisa Liptáková ; rec. Elena Piecková, Jana Minarovičová
  Valík Ľubomír ; 040270  Medveďová Alžbeta ; 040270 Liptáková Denisa ; 040270 Piecková Elena (rec.) Minarovičová Jana (rec.)
  2. vyd.
  Bratislava Vydavateľstvo STU 2016 . - 158 s.
  ISBN 978-80-227-4635-9
  učebnica
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  Laboratórium z mikrobiológie potravín

  book

 4. Mykologická analýza fasády bytového domu po komplexnej obnove
  Piecková Elena  Globanová Mária Antošová Naďa ; 010270 Petro Marek ; 010270
  Komplexná obnova bytových domov 2016. Zelená úsporám energie pri kvalitnej obnove : . USB kľúč, s. 57-60
  mikroorganizmy zateplenie domu komplexná obnova riasy plesne
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 5. Zelené inžinierstvo a zelená chémia / aut. Gabriel Čík, Dušan Petráš, Veronika Földváry ; rec. Jozef Sitek, Elena Piecková, František Šeršeň
  Čík Gabriel ; 046290  Petráš Dušan ; 010290 Földváry Veronika Sitek Jozef ; 036000 (rec.) Piecková Elena (rec.) Šeršeň František (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava Vydavateľstvo STU 2016 . - 167 s.
  ISBN 978-80-227-4610-6
  učebnica
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF2000
  Zelené inžinierstvo a zelená chémia

  book

 6. Evaluation of energy performance and thermal comfort of dwellings in the process of refurbishment
  Pustayová Hana ; 010290  Šenitková Ingrid (rec.) Piecková Elena (rec.) Piršel Ladislav (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2015 . - 118 s.
  ISBN 978-80-227-4474-4
  obnova bytových domov vnútorné prostredie budov energetická náročnosť hodnotenie
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  book

  book

 7. Vybrané kapitoly zo všeobecnej, potravinárskej a nutričnej toxikológie / rec. Elena Piecková, Denisa Liptáková, Viktor Prachar, Ľubomír Valík ; rec. Jana Minarovičová
  Liptáková Denisa ; 043360  Prachar Viktor Valík Ľubomír ; 043360 Piecková Elena (rec.) Minarovičová Jana (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Nakladateľstvo STU v Bratislave, 2015 . - 244 s. [10,420 AH]
  ISBN 978-80-227-4406-5
  toxikológia toxicita toxíny rastlín, živočíchov, húb a mikroorganizmov chemické toxické prvky a zlúčeniny
  monografia
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  book

  book

 8. Vnútorná klíma budov 2015 : zborník prednášok z 26. vedeckej konferencie. Energetické a environmentálne aspekty pri komplexnej obnove budov. Štrbské Pleso, SR, 8. - 9. 12. 2015
  Piecková, Elena (rec.) Budiaková, Mária, ; A4140 (rec.)
  Vnútorná klíma budov 26. 8. - 9. 12. 2015 Štrbské Pleso, Slovenská republika
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2015 . - 229 s.
  ISBN 978-80-89216-84-0. -- ISBN 978-80-89216-85-7
  zborník (príspevkov)
  (8) - článok
  book

  book

 9. Laboratórium z mikrobiológie potravín : Skriptá na cvičenia
  Valík Ľubomír ; C3360  Medveďová Alžbeta ; C3360 Liptáková Denisa ; C3360 Piecková Elena (rec.) Minarovičová Jana (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2012 . - 161 s. [8,578 AH
  ISBN 978-80-227-3744-9
  Mikrobiológia potravín
  skriptá
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  book

  book

 10. Vnútorná klíma budov 2012 : environmentálne verzus energetické aspekty návrhu budov. Zborník prednášok z 23. konferencie. Štrbské pleso,SR,29.-30.11.2012
  Petráš Dušan (rec.) ; V290  Žiaran Stanislav (rec.) ; J0010 Piecková Elena (rec.) Budiaková Mária (rec.) ; A4140 Füri Belo (rec.) ; V290
  Bratislava : SSTP, 2012 . - 139 s
  ISBN 978-80-89216-52-9
  zborník (príspevkov)
  (15) - článok
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.