Search results

Records found: 10  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stu77492^"
 1. Parametre kvality semena maku siateho / aut. Michaela Havrlentová, Andrea Lančaričová, Darina Muchová, Mária Lichvárová, Milan Čertík, Jana Sádecká, Tibor Maliar
  Havrlentová Michaela  Lančaričová Andrea Muchová Darina Lichvárová Mária Čertík Milan ; C4310 Sádecká Jana Maliar Tibor
  Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárskych rastlín . S. 11
  článok zo zborníka
  AFH - Abstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  article

  article

 2. Slovak poppy seeds as a tool for high lipids quality
  Hlinková Andrea  Havrlentová Michaela Čertík Milan ; C4310 Muchová Darina Lichvárová Mária Šupová Jana Kraic Ján
  11th Euro Fed Lipid Congress: Oils, Fats and Lipids: New Strategies for a High Quality Future, 27-30 October 2013, Antalya, Turkey : . s.389
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  article

  article

 3. Bytový komplex Malý Dunaj III, Bratislava SPDE ARCHITEKTI 2012
  Schleicher Alexander ; A8180  Lichvár Štefan Lichvárová Mária Petráš Michal
  Fenomén bývania v kontexte architektúry 21. storočia : . s.s. 94
  architektúra bytový komplex
  článok zo zborníka
  AFL - Posters issued in home editorships
  article

  article

 4. Mak siaty pre Slovensko. Zborník z 5. odborného seminára, Piešťany, 13. november 2013
  Kraic Ján (rec.)  Lichvárová Mária (rec.)
  Piešťany : Centrum výskumu rastlinnej výroby, 2013 . - 41 s
  ISBN 978-80-89417-50-6
  zborník
  (2) - článok
  book

  book

 5. Múzeum II. svetovej vojny v Gdaňsku. : Súťažný návrh.
  Schleicher Alexander ; A8180  Lichvár Štefan Lichvárová Mária Petráš Michal
  Projekt . Roč.54, č.1 (2012), s.32--35
  architektúra múzeum expozícia koncert
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 6. Pre akú veľkosť sa rozhodnúť? : Záznam z diskusie 1.júna 2011 FA STU v Bratislave
  Bacová Andrea ; A1110  Bahna Ján M. Lichvárová Mária Molnár Juraj Peráček Ľubomír Schleicher Alexander ; A8180
  Nové rodinné domy XI : . s.8-11
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 7. Dom Brusnica, Bratislava - Koliba
  Schleicher Alexander ; A8180  Lichvár Štefan Lichvárová Mária Petráš Michal
  Arch . Roč.16, č.11 (2011), s.60
  rodinný dom lokalita hmotovo - priestorová koncepcia
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 8. Prace konkursowe competition entiries - SPDe s.r.o.
  Lichvár Štefan  Lichvárová Mária Petráš Martin Andel Branislav Macháčová Petra Murín Ľubomír Stanková Anita Schleicher Alexander ; A8180
  Muzeum II. Wojny Śviatowej w Gdańsku : . s.122
  článok zo zborníka
  CEC - Art works in year-books and catalogs issued in foreign editorhips
  U2 - Umelecký výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 9. Nenapíname si plachty vetrom mediálnych trendov : Rozhovor
  Petránsky Ľudo  Lichvárová Mária Lichvár Štefan Petráš Michal Schleicher Alexander ; A8180
  ASB - Architektúra. Stavebníctvo. Biznis . roč.16, č.3 (2009), s.92-96
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  article

  article

 10. Pokusy pre olympionikov
  Prokša Miroslav  Nagyová Iveta Melicherčík Milan Tomeček Otto Cejpek Kamil Lichvárová Mária Kmeťová Jarmila Melichová Zuzana Daxnerová Oľga Michalíková Anna ; M5000
  1. vyd
  Bratislava : Iuventa, 2007 . - 142 s
  ISBN 978-80-8072-066-7
  chemická olympiáda
  učebnica
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  book

  book