Search results

 1. Der Fremdsprachenunterricht in der Slowakei im 20. Jahrhundert
  Brťková Milada  Kips Milan Vajičková Mária
  Formen und Funktionen des Fremdsprachenunterrichts im Europa des 20. Jahrhunderts . s.39-58
  článok zo zborníka
  AEE - Scientific titles in foreign not noticed scientific year-books (not conference)
  article

  article

 2. Šesťdesiat rokov Katedry pedagogiky PdF UK Bratislava
  Kips Milan 
  Výchova, škola, spoločnosť - minulosť a súčasnosť : . s.430-435
  článok zo zborníka
  EDJ - Browse works, scientific translations in magazines and year-books
  article

  article

 3. Vážený jubilant, milý pán profesor Baláž
  Kips Milan 
  Spravodaj Slovenskej pedagogickej spoločnosti pri SAV . Roč. 5, č. 11 (2007), s.5-7
  článok z periodika
  EDJ - Browse works, scientific translations in magazines and year-books
  article

  article

 4. História plaveckého športu na Slovensku v rokoch 1918-1945
  Kips Milan  Kalečík Ľubomír
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2006 . - 242 s
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  book

  book

 5. Príspevok česko-slovenskej vzájomnosti v oblasti školstva v rokoch 1890-1918
  Kips Milan 
  Pedagogická revue . Roč. 57, č. 4 (2005), s.393-409
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 6. Recenzia: Organizácia a manažment školstva. Terminologický výkladový slovník / Zdeněk Obdržálek, Kinga Horváthová. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2004
  Kips Milan 
  Pedagogická revue . Roč. 57, č. 3 (2005), s.320-321
  článok z periodika
  EDI - Notice in scientific magazines and year-books
  article

  article

 7. Didaktika
  Kips Milan  Pavlíková Anna Manniová Jolana Tóthová Renáta
  2. preprac. vyd.
  Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2005 . - 100 s
  ISBN 80-89075-25-8
  učebnica
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  book

  book

 8. Didaktika I: Materiály na semináre
  Kips Milan 
  2. preprac. vyd
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2004 . - 80 s
  ISBN 80-223-1780-2
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  book

  book

 9. Didaktika pre študentov učiteľstva základnej školy
  Obdržálek Zdeněk  Kips Milan Kožuchová M. Porubská Edita Tóthová Renáta
  1. vyd.
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2003 . - 179 s
  ISBN 80-223-1772-1
  učebnica
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  book

  book

 10. Matica slovenská und die Erwachsenenbildung nach 1945
  Kips Milan 
  Von Zeitenwende zu Zeitenwende: Erwachsenenbildung von 1939 bis 1989 . s.200-203
  článok zo zborníka
  AEC - Scientific titles in foreign noticed scientific year-books (not conference)
  article

  article