Search results

 1. Návrh databázového systému pre poisťovňu v notácii UML
  Kozáková Adriána  Vragaš Stanislav (Thesis advisor) ; M1000
  STU v Bratislave MTF UIAM, 2010
  MTF ;
  Delphi UML UML implementácia Delphi
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75247
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Interaktívna multimediálna aplikácia matematického textu - Diferenciálny počet funkcie viac premenných = Interactive multimedia application for mathematical text - Differential calculus of function of two or more variables : Bakalárska práca
  Kozáková Adriána  Vaculíková Ľudmila (xxx) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2008
  MTF ; . - 48 s príl (1 CD-ROM)
  multimediálna aplikácia
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book