Search results

 1. Podvojné účtovníctvo zbierka úloh a príkladov / aut. Jana Kajanová, Viera ölvecká, Darina Saxunová
  Kajanová Jana ; R2020  ölvecká Viera Saxunová Darina
  1.vyd.
  Bratislava Wolters Kluwer 2015 . - 144 s.
  ISBN 978-80-8168-172-1
  učebnica
  (1) - učebnica
  book

  book

 2. Vývoj priamych daní na Slovensku / aut. Jana Kajanová
  Kajanová Jana ; R2020 
  MANEKO Manažment a ekonomika podniku . Roč. VII, č. 1 (2015), s.89-102
  článok z periodika
  (1) - článok
  article

  article

 3. Podvojné účtovníctvo. Vybrané účtovné prípady
  Kajanová Jana ; R2020 
  Bratislava : KARTPRINT, 2014 . - 172 s
  ISBN 978-80-89553-19-8
  príručka
  (1) - učebnica
  book

  book

 4. Horizonty podnikateľského prostredia II. Business environment horizons II : vedecká konferencia, 8.november 2013, Bratislava
  Kajanová Jana (Editor) ; R2020  Baran Dušan (rec.) ; C240 Zatrochová Monika (rec.) ; 902024
  1. vyd
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2013 . - 295 s
  ISBN 978-80-223-3498-3
  zborník (príspevkov)
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  (6) - článok
  book

  book

 5. Finančná analýza v kontexte udržateľného rozvoja podnikateľského subjektu
  Bondareva Irina ; R2020  Kajanová Jana (rec.) ; R2020 Špirková Daniela (rec.) ; R2020
  1. vyd
  Bratislava : Statis, 2013 . - 125 s
  ISBN 978-80-85659-75-7
  monografia
  AAB - Scientific monography issued in home editorships
  book

  book

 6. Podnikový controlling : nástroj manažmentu
  Chodasová Zuzana ; R2020  Bartošová Viera (rec.) Kajanová Jana (rec.) ; R2020 Kučera Tomáš (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Statis, 2012 . - 161 s
  ISBN 978-80-85659-70-2
  metódy controlling podnikový cost controlling
  monografia
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  (1) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF4100
  Podnikový controlling

  book

 7. Podnikové financie. Teória a praktické aplikácie
  Bondareva Irina ; 902024  Zatrochová Monika ; 902024 Špirková Daniela (rec.) ; 902021 Kajanová Jana (rec.) ; R2020
  Bratislava : Statis, 2011 . - 123 s
  ISBN 978-80-85659-69-6
  učebnica
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  book

  book

 8. Ekonomika a manažment podniku
  Herzka Pavel ; R2020  Kajanová Jana ; R2020
  Bratislava : STU v Bratislave,Ústav manažmentu, 2010 . - 203 s
  ISBN 978-80-227-3268-0
  manažment
  učebnica
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  book

  book

 9. Vzdelávanie manažérov v oblasti nákladov
  Kajanová Jana ; R2020 
  Aktuálne otázky spoločenských a humanitných vied 09. Actual Questions of Social and Human Sciences 09 : . s.149-154
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 10. Analýza portfólia znalostí a faktory ovplyvňujúce preferencie ich výberu. Analysis of the knowledge portfolio and factors influencing the preferences of its choice
  Kajanová Jana ; R2020 
  MANEKO Manažment a ekonomika podniku . roč.1, č.2 (2009), s.181-189
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article