Search results

Records found: 27  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stu82493^"
 1. In-cylinder mass flow estimation and manifold pressure dynamics for state prediction in SI engines
  Wojnar Slawomir Stanislaw ; J0020  Rohaľ-Ilkiv Boris ; J0020 Šimončič Peter ; J0020 Honek Marek ; J0020 Csambál Jozef ; J0020
  Acta Polytechnica . Vol. 54, No. 3 (2014), s. 240-247
  spaľovacie motory predikcia Odhad combustion engines AFR control
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 2. Návrh a realizácia laboratórneho modelu zážihového spaľovacieho motora
  Chlebovec Lukáš ; J  Csambál Jozef (Thesis advisor) ; J0020
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  mechatronika Mechatronics sensor microcontroller internal combustion engine simulation riadiaca jednotka simulácia model spaľovací motor
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94797
  diplomová práca
  book

  book

 3. Porovnanie kvality riadenia súčiniteľu prebytku vzduchu pomocou úzko a širokopásmovej lambda sondy z hľadiska vývoja exhalátov
  Príhoda Miroslav ; J  Csambál Jozef (Thesis advisor) ; J0020
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  Automobiles, Ships and Combustion Engines air-fuel ratio spaľovací motor automobily, lode a spaľovacie motory
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94456
  diplomová práca
  book

  book

 4. Návrh riadenia voľnobežných otáčok zážihového spaľovacieho motora
  Kajaba Dominik ; J  Csambál Jozef (Thesis advisor) ; J0020
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  Automobiles, Ships and Combustion Engines control regulácia automobily, lode a spaľovacie motory
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94849
  diplomová práca
  book

  book

 5. Real-time implementation of multiple model based predictive control strategy to air/fuel ratio of a gasoline engine
  Wojnar Slawomir Stanislaw ; J0020  Polóni Tomáš ; J0020 Šimončič Peter ; J0020 Rohaľ-Ilkiv Boris ; J0020 Honek Marek ; J0020 Csambál Jozef ; J0020
  Archives of Control Sciences . Vol. 23, No. 1 (2013), s.93-106
  model predictive control air-fuel ratio
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 6. Vplyv zmiešavacieho pomeru palivo/vzduch a uhla predstihu zapaľovania na vývoj exhalátov HC pri studenom štarte spaľovacieho motora
  Javorka Rastislav ; J  Csambál Jozef (Thesis advisor) ; J0020
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  automobily, lode a spaľovacie motory Automobiles, Ships and Combustion Engines engine súčiniteľ motor
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=84967
  bakalárska práca
  book

  book

 7. Návrh modelu vzduchovej vetvy zážihového spaľovacieho motora pre účely jeho riadenia
  Mizera Juraj ; J  Csambál Jozef (Thesis advisor) ; J0020
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  mechatronika Mechatronics flow klapka
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=85469
  diplomová práca
  book

  book

 8. Implementation of MPC techniques to real mechatronic systems
  Takács Gergely ; J0020  Polóni Tomáš ; J0020 Rohaľ-Ilkiv Boris ; J0020 Šimončič Peter ; J0020 Honek Marek ; J0020 Kopačka Matúš ; J0020 Csambál Jozef ; J0020 Wojnar Slawomir Stanislaw ; J0020
  Selected Topics on Constrained and Nonlinear Control. Workbook . s.171-224
  mechatronika Mechatronics predictive control prediktívne riadenie
  kapitola(článok) z dokumentu
  ABD - Chapters in scientific monography issued in home editorship
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 9. Control of the SI engine´s electronic throttle with friction compensation
  Honek Marek ; J0020  Csambál Jozef ; J0020 Wojnar Slawomir Stanislaw ; J0020 Šimončič Peter ; J0020 Rohaľ-Ilkiv Boris ; J0020
  Selected Topics on Constrained and Nonlinear Control. Preprints / . s.119-123
  automotive electronic throttle discrete PID controler
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 10. Real-time air/fuel ratio model predictive control of a spark ignition engine
  Kopačka Matúš ; J0020  Šimončič Peter ; J0020 Csambál Jozef ; J0020 Honek Marek ; J0020 Wojnar Slawomir Stanislaw ; J0020 Polóni Tomáš ; J0020 Rohaľ-Ilkiv Boris ; J0020
  Process Control 2011 : . s.457-462
  prediktívne riadenie ARX modely model predictive control
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.