Search results

Records found: 156  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus11320^"
 1. Pevnostné posúdenie guľového čapu z hľadiska únavovej životnosti
  Valkovič Vojtech ; J  Garan Martin (Thesis advisor) ; J250
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; 18.06.2014 ; 49
  aplikovaná mechanika Applied Mechanics FEM MKP
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103682
  diplomová práca
  book

  book

 2. Výpočet hysterézie manuálneho riadenia hydrostatického generátora.
  Kertész Milan ; J  Musil Miloš (Thesis advisor) ; J250
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; 20.06.2014 ; 49
  aplikovaná mechanika Applied Mechanics hysteresis friction ADAMS DOE trenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103592
  diplomová práca
  book

  book

 3. Hodnotenie únavovej bezpečnosti nápravy obytného prívesu
  Mazánová Veronika ; J  Chmelko Vladimír (Thesis advisor) ; J220
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; 18.06.2014 ; 49
  aplikovaná mechanika Applied Mechanics analýza bezpečnosti
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103911
  diplomová práca
  book

  book

 4. Pevnostné posúdenie nosnej konštrukcie výkonového pojazdného osvetlenia
  Ando Michal ; J  Šulko Miroslav (Thesis advisor) ; J220
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; 19.06.2014 ; 49
  aplikovaná mechanika Applied Mechanics plasticity kontakt plasticita nájazdová brzda
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103815
  diplomová práca
  book

  book

 5. Výpočet koncentrácie napätia na veku vysokotlakého reaktora
  Kováč Tomáš ; J  Élesztös Pavel (Thesis advisor) ; J220
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; 18.06.2014 ; 49
  aplikovaná mechanika Applied Mechanics deflection deformation stress pretvorenie deformácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103593
  diplomová práca
  book

  book

 6. Posúdenie zmeny priemeru reaktora na zmenu jeho deformačného a napäťového stavu v lokalite tesniaceho krúžku
  Legath Ladislav ; J  Élesztös Pavel (Thesis advisor) ; J220
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; 18.06.2014 ; 49
  aplikovaná mechanika Applied Mechanics FEM plasticity plasticita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103797
  diplomová práca
  book

  book

 7. Vplyv ťažnosti a pevnostných vlastností zušľachtených ocelí na ich únavové vlastnosti
  Ondricha Radoslav ; J  Chmelko Vladimír (Thesis advisor) ; J220
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; 18.06.2014 ; 49
  aplikovaná mechanika Applied Mechanics hysteresis loop hysterézna slučka únavový lom únavová životnosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103804
  diplomová práca
  book

  book

 8. Simulácia ťahových skúšok kompozitného materiálu v prostredí MKP
  Bednárik Marek ; J  Chmelko Vladimír (Thesis advisor) ; J220
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; 20.06.2014 ; 49
  aplikovaná mechanika Applied Mechanics laminate composite laminát kompozit
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103796
  diplomová práca
  book

  book

 9. Vplyv jamkovej korózie na hodnotu deštrukčného tlaku potrubia
  Kubiš Milan ; J  Chmelko Vladimír (Thesis advisor) ; J220
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; 19.06.2014 ; 49
  aplikovaná mechanika Applied Mechanics burst pressure bezpečnosť deštrukčný tlak
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103686
  diplomová práca
  book

  book

 10. Analýza ohybu dosiek s poréznou mikroštruktúrou
  Musil Bruno ; J  Sládek Vladimír (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; 20.06.2014 ; 49
  aplikovaná mechanika Applied Mechanics FEM crack pore trhlina pór MKP
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=95027
  diplomová práca
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.