Search results

 1. Návrh riešenia ergonomickej racionalizácie v prevádzke osobná spojka v ZF SACHS Slovakia, a. s., Trnava
  Pálinkásová MartinaA  Hatiar Karol (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012
  MTF ; . - 75 s príl
  priemyselné manažérstvo Industrial Management ergonomics ergonomická analýza riziká v pracovnom procese ergonómia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80409
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Identifikácia rizík pri prevádzke zváracích zdrojov = Identification of risks using welding sources : Diplomová práca
  Melko Miroslav  Jasenák Jozef (xxx) ; M660
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2009
  MTF ; . - 116 s 1 CD-ROM
  zváranie riziká v pracovnom procese riziká pri zváraní
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Identifikácia nebezpečenstva a hodnotenie rizík v spoločnosti VEOLIA, a.s. = Identification of risk faktors affecting humane organism in VEOLIA, a.s. : Bakalárska práca
  Stolárová Martina  Kuracina Richard (xxx) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2008
  MTF ; . - 72 s 1 CD-ROM
  pracovné riziká analýza rizika riziká v pracovnom procese
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 4. Identifikácia pracovných rizík ako nástroj prideľovania osobných ochranných pracovných prostriedkov v PSA Peugeot = Identification of working hazard as toll of distribution of personal protective equipments in PSA Peugeot : Diplomová práca
  Seifert Peter  Kuracina Richard (xxx) ; M5000
  Bratislava : STU v Bratislave MtF KEBI, 2007
  MTF ; . - 62 s 1 CD-ROM
  riziká v pracovnom procese
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Trendy lesníckej, drevárskej a environmentálnej techniky a jej aplikácie vo výrobnom procese : Sekcia č. 3. Technicko-výrobný manažment a rizika v priemysle
  Medzinárodná vedecká konferencia k 10. výročiu vzniku FEVT (5.-7.9.2006 : Zvolen)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2006 . - 161 s 1 CD-ROM
  ISBN 80-228-1649-3
  technické zariadenia výrobný manažment riziká v pracovnom procese
  zborník (príspevkov)
  (1) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF2000
  book

  book

 6. Trendy lesníckej, drevárskej a environmentálnej techniky a jej aplikácie vo výrobnom procese : Sekcia č. 4. Automatizácia a informatizácia v riadení procesov. Zvolen, 5.-7.9.2006
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2006
  technické zariadenia výrobný manažment riziká v pracovnom procese
  zborník (príspevkov)
  (2) - článok
  book

  book

 7. Manažérstvo rizika
  Zelený Ján  Slosiarik Ján
  1. vyd.
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2000 . - 374 s
  ISBN 80-228-0892-X
  zariadenia technické-riziká riziká v pracovnom procese manažment rizikový environmentálne riziká
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF4100
  book

  book

 8. Riadenie rizík v Zlievarni s. r. o. Trnava : Diplomová práca
  Turčan Jaroslav  Sabo Milan (xxx) ; M390
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAM, 1998
  MTF ; . - 68 s
  bezpečnosť práce riziká v pracovnom procese strojárske technológie
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Riadenie rizika - základný predpoklad pre účinné bezpečnostné opatrenia : Diplomová práca
  Vrabcová Dana  Sabo Milan (xxx) ; M390
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAM, 1998
  MTF ; . - 69 s abstr. + príl.
  riziká v pracovnom procese bezpečnostné opatrenia strojárske technológie
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Kvantifikácia rizík pri zváraní lodných konštrukcií : Diplomová práca
  Pavlišák Slávko  Sabo Milan (xxx) ; M390
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAM, 1998
  MTF ; . - 73 s abstr.
  riziká v pracovnom procese zváranie lodných konštrukcií strojárske technológie
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book