Search results

Records found: 84  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus11938^"
 1. Moderné metódy vyučovania
  Bučková Iveta  Krpálková Krelová Katarína (Thesis advisor) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012
  MTF ; . - 97 s 64 s. príl
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects vyučovací proces vyučovacie metódy
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80833
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Analýza možností využívania IKT vo vyučovacom procese na Strednej priemyselnej škole v Komárne
  Dobrovický Peter  Bednáriková Mária (Thesis advisor) ; M0100
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012
  MTF ; . - 83 s príl
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects distance education vyučovací proces dištančné vzdelávanie IKT
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81083
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Návrh opatrení k zlepšeniu odborného výcviku na SOŠ
  Karellová Iveta ; M  Bilčík Alexander (Thesis advisor) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012 . - 79 s príl
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects graduate zamestnávatelia kľúčové kompetencie vyučovací proces odborný výcvik
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=85093
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Kvalita vyučovacieho procesu na strednej škole
  Bezáková Katarína ; M  Krištofiaková Lucia (Thesis advisor) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012 . - 59 s príl
  učiteľstvo praktických predmetov v technických odboroch Teaching Practical Subjects in Engineering Majors kvalita vzdelávania vyučovací proces
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=84684
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Učebné štýly žiakov stredných škôl a motivačné faktory pozitívne ovplyvňujúce proces učenia sa
  Titurusová Mária ; M  Kmecová Iveta (Thesis advisor) ; M7000
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012 . - 78 s príl
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects vyučovací proces motivačné faktory učebné štýly
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80954
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Osobnost učitele a její vliv na efektivnost vyučovacího procesu
  Manišová Radka ; M  Novák Jaromír (Thesis advisor)
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012 . - 76 s príl
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects osobnosť učiteľa vyučovací proces
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80780
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Aplikácia moderných koncepcií vyučovacieho procesu v odborných predmetoch
  Timoránská Ivana  Szőköl Štefan (Thesis advisor) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012
  MTF ; . - 70 s príl
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects projektové vyučovanie vyučovacie metódy vyučovací proces
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80845
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.