Search results

 1. Vzdelávanie a metódy hodnotenia vzdelávacieho procesu pri výučbe manažérskych predmetov. Education and assessment methods of education process for managerial subjects teaching
  Urdziková Jana ; M4000  Makyšová Helena ; M4000 Molnárová Dagmar ; M190
  Inovácie 2008 : . s.44-49
  vzdelávací proces metódy manažérske vzdelávanie
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  (2) - článok
  article

  article

 2. Návrh zdokonalenia projektov manažérskeho vzdelávania v podmienkach Centra rozvoja, n.o. Nové Zámky : Diplomová práca
  Likerová Monika  Baláž Peter (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 74 s príl., 1 CD
  priemyselné inžinierstvo a manažment manažérske vzdelávanie
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Vedení lidí, týmů a firem : Praktický atlas managementu
  Plamínek Jiří 
  2. přepr. a rozšíř. vyd. (dotisk 2006)
  Praha : Grada, 2005 . - 175 s
  ISBN 80-247-1092-7
  manažment manažérske vzdelávanie riadenie
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 4. Vedení lidí, týmů a firem : Praktický atlas managementu
  Plamínek Jiří 
  1. vyd
  Praha : Grada, 2002 . - 151 s
  ISBN 80-247-0403-X
  manažment manažérske vzdelávanie riadenie
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0010
  book

  book