Search results

 1. Vplyv parametrov depozície na štruktúrne a mechanické vlastnosti povlakov TiCrN / aut. Martin Sahul, Miroslav Sahul, Marián Haršáni, Paulína Zacková, Ľubomír Čaplovič, Viktoria Matveeva, Miroslav Béger
  Sahul Martin ; M1000  Sahul Miroslav ; M3000 Haršáni Marián ; M1000 Zacková Paulína ; M1000 Čaplovič Ľubomír ; M1000 Matveeva Viktoria Béger Miroslav
  Vrstvy a povlaky 2015 : . CD-ROM, [8] s.
  povlaky
  článok zo zborníka
  BEE - Scientific works in not noticed year-books from international undertakings, foreign year-books
  article

  article

 2. Korózna odolnosť povlakov deponovaných pomocou PVD a PACVD metódy / aut. Miroslav Béger, Jozef Sondor, Martin Kusý, Martin Babinec, Martin Sahul, Paulína Zacková
  Béger Miroslav  Sondor Jozef Kusý Martin ; M1000 Babinec Martin ; M1000 Sahul Martin ; M1000 Zacková Paulína ; M1000
  Vrstvy a povlaky 2015 : . CD-ROM, [15] s.
  povlaky
  článok zo zborníka
  BEE - Scientific works in not noticed year-books from international undertakings, foreign year-books
  article

  article

 3. Vrstvy a povlaky 2014. Coatings and layers 2014 : Zborník prednášok. Rožnov pod Radhoštěm, 20.10.-21.10.2014
  Trenčín : Miloš Vavrík - Kníhviazačstvo, 2014 . - 201 s
  ISBN 978-80-970824-3-7
  vrstvy povlaky
  zborník (príspevkov)
  (5) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF3010
  book

  book

 4. Určenie kvalitatívnych a kvantitatívnych charakteristík deponovaných povlakov v systéme "povlak-bok zuba" z tribologického hľadiska
  Zápotočný Ján ; J  Bošanský Miroslav (Thesis advisor) ; J0030
  1. vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Date of acceptation : 08.07.2014 ; Degree program : 72 . - 88 s
  ISBN 978-80-227-4183-5
  coatings gearing povlaky ozubené súkolesie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=86915
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0100
  book

  book

 5. The Development of Tribologically Optimized Surfaces by Nanolayers and Strengthening Phases
  Enger Marco ; M3000  Blaškovitš Pavol (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2014 . - 140 s
  strojárske technológie a materiály Machine Technologies and Materials povlaky amorfné termoplasty mazivá trenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80860
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Vplyv vybraných typov povlakov na životnosť elektród určených na bodové odporové zváranie pozinkovaných oceľových plechov / aut. Peter Jaško, Pavol Sejč, Peter Baksa
  Jaško Peter ; J0050  Sejč Pavol ; J280 Baksa Peter ; J0050
  Zváranie - Svařování : . Roč. 63, č. 11-12 (2014), s. 239-245
  povlaky bodové odporové zváranie resistance spot welding
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  article

  article

 7. Vplyv tlaku a dodatočných plynov na tvrdosť W-C povlakov pripravovaných DC magnetrónovým naprašovaním
  Hviščová Petra  Lofaj František ; M1000 Novák Michal ; M1000 Lattová Anna
  SEMDOK 2013 : . s.162-166
  povlaky naprašovanie
  článok z periodika
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 8. Zvýšenie životnosti lemovacích hláv použitím povlakov TiN/ZrN + Movic deponovaných katódovým oblúkovým naparovaním a magnetronovým naprašovaním
  Sondor Jozef  Béger Miroslav Čaplovič Ľubomír ; M1000 Sahul Martin ; M1000
  Vrstvy a povlaky 2013. Coatings and layers 2013 [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, s.[10]
  povlaky naprašovanie
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 9. Vrstvy a povlaky 2013. Coatings and layers 2013 [elektronický zdroj] : Zborník prednášok. Rožnov pod Radhoštěm, 30.9.-1.10.2013
  Trenčín : Miloš Vavrík - Kníhviazačstvo, 2013 . - 183 s
  . - CD-ROM
  ISBN 978-80-970824-2-0
  vrstvy povlaky
  zborník (príspevkov)
  (3) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1020
  book

  book

 10. Príprava a charakterizácia tvrdých povlakov na kovových materiáloch : dizertačná práca
  Bohovičová Jana ; M1000  Hudáková Mária (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2013 . - 151 s
  Materials Engineering ledeburitic tool steel tvrdé povlaky nástrojové ocele povlaky
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78514
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book