Search results

 1. Inovácia a modernizácia plavebných komôr Stupňa Gabčíkovo – štúdia uskutočniteľnosti - hydraulický systém plnenia a prázdnenia plavebných komôr
  Možiešik Ľudovít ; 010170  Šulek Peter ; 010170 Orfánus Martin ; 010170
  XXIX. Plavebné dni : . S. 81-96
  Vodné dielo Gabčíkovo hydraulický systém plavebnej komory plavebná komora
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 2. Geofyzikálne merania PLK Gabčíkovo počas špeciálnej prevádzky v roku 2017
  Bednárová Emília ; 010150  Hulla Jozef Grambličková Danka Brček Martin ; 010150 Škvarka Juraj ; 010150 Veleba Hubert (rec.) Kasana Andrej (rec.) Minárik Marián
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita, Stavebná fakulta, 2017 . - 123 s.
  plavebná komora vnútorná sufózia priesak hladinový režim podzemných vôd
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book

 3. Vplyv prúdenia kvapaliny na kmitanie vrát plavebnej komory / aut. Karol Prikkel
  Prikkel Karol ; 020170 
  34. setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky : . S. [7], CD-ROM
  plavebná komora kmitanie
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 4. Interakcia prúdiacej kvapaliny s tuhým prostredím / aut. Karol Prikkel
  Prikkel Karol ; 020170 
  34. setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky . S. 57-58
  kvapalina plavebná komora
  článok zo zborníka
  AFG - Abstractions of scientific titles in year-books from international conferences
  article

  article

 5. Variantný návrh plniaceho systému plavebnej komory VD Kolárovo
  Nagy András ; V  Možiešik Ľudovít (Thesis advisor) ; V170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 18.06.2014 ; Degree program : 27
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic and Water Resources Engineering hydraulic system vodné dielo plavebná komora
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=110713
  diplomová práca
  book

  book

 6. Havária vrát plavebnej komory Vodného diela Gabčíkovo
  Ravinger Ján ; V250 
  Statika stavieb 2013 : . s.97-104
  breakdown lock chambers oceľové konštrukcie plavebná komora poruchy Steel structure
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article

 7. Vyhodnotenie parametrov objektov stredného Váhu z hľadiska potrieb vodnej dopravy
  Lukačovič Tomáš ; V  Možiešik Ľudovít (Thesis advisor) ; V170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  roadstead vodná cesta plavebná komora rejda
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94440
  diplomová práca
  book

  book

 8. Návrh plavebnej komory Vodnej stavby Horná Streda
  Turček Peter ; V  Cabadaj Roman (Thesis advisor) ; V170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  Hydraulic and Water Resources Engineering reconstruction design plavebná komora rekonštrukcia návrh
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91911
  diplomová práca
  book

  book

 9. Softver na simuláciu priebehu plnenia a prázdnenia plavebnej komory
  Sádovský Ivan ; V  Možiešik Ľudovít (Thesis advisor) ; V170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  plavebná komora
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=93953
  diplomová práca
  book

  book

 10. Rekonštrukcia hydrostatického pohonu regulačného uzáveru výtoku z plavebnej komory SVD Gabčíkovo
  Némethy Michal ; J  Stračár Karol (Thesis advisor) ; J0040
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  energetické strojárstvo Power Engineering viscosity hydraulický piest plavebná komora viskozita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=83111
  bakalárska práca
  book

  book