Search results

 1. Prírodné systémy a prvky v sídle a ich klasifikácia
  Hépal Martin ; V180  Tokár Otto ; 010160
  Advanced Building Construction and Materials 2015 (ABCM 2015) : . CD-ROM, s. 111-114
  urbánny priestor vegetácia zeleň
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 2. Trnava - západný rozvoj mesta
  Čendulová Tamara ; A  Sopirová Alžbeta (Thesis advisor) ; A6160
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2014
  FAR ; Date of acceptation : 05.06.2014 ; Degree program : 159
  greenery zeleň Trnava
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=104018
  diplomová práca
  book

  book

 3. NITRA - Mlynárce - Lúky; urbanisticko-architektonická štúdia zóny
  Prikler Filip ; A  Kováč Bohumil (Thesis advisor) ; A6160
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2014
  FAR ; Date of acceptation : 05.06.2014 ; Degree program : 159
  area mesto zeleň návrh
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=104028
  diplomová práca
  book

  book

 4. Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR2000
  book

  book

 5. CZECHSCAPE portrét současné české krajinářské architektury / ed. Klára Pučerová
  Pučerová Klára (Editor) 
  Praha, Czech Republic Galerie Jaroslava Fragnera & Architectura 2014 . - 284 s.
  ISBN 978-80-905782-3-4
  verejné priestranstvo verejný priestor zeleň súkromná záhrada park verejná záhrada česká krajinárska architektúra
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR0100
  book

  book

 6. BISLA - doplnenie o hostel, internat a viacučelovú sálu
  Lietavová Michala ; A 
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2014
  FAR ; Date of acceptation : 05.06.2014 ; Degree program : 153
  greenery school zeleň škola
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98344
  diplomová práca
  book

  book

 7. Galéria, Štrkovec, Bratislava
  Jurečková Zuzana ; A  Bátor Jozef (Thesis advisor) ; A8180
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2014
  FAR ; Date of acceptation : 13.06.2014 ; Degree program : 149
  architektúra a urbanizmus Architecture and Urban Design gallery zeleň galéria
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=82555
  bakalárska práca
  book

  book

 8. Zastávka pre cyklotrasu Bratislava Čunovo
  Hudáková Eva ; A  Paliatka Peter (Thesis advisor) ; A9190
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2014
  FAR ; Date of acceptation : 13.06.2014 ; Degree program : 150
  Product Design greenery public spaces pohľadový betón zeleň
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=83196
  bakalárska práca
  book

  book

 9. Verejná zeleň a jej spoločenská hodnota : Prípadová štúdia Medická záhrada v Bratislave
  Reháčková Tamara ; A7170 
  ALFA . Roč.18, č.1 (2013), s.12-17
  zeleň dreviny okrasné Medická záhrada
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 10. Bytové domy Park Hill, Bratislava
  Plachá Dana ; A  Závodný Ľubomír (Thesis advisor) ; A1110
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2013
  zeleň
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=95211
  diplomová práca
  book

  book