Search results

Records found: 8  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus14907^"
 1. Identifikácia stupňa samostatnej práce žiakov na strednej škole : Diplomová práca
  Holbová Petra  Labašová Eva (Thesis advisor) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 70 s., CD-ROM
  skupinová práca samostatná práca učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67507
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Samostatná práca vo výučbe na SOŠ : Bakalárska práca
  Reves Matúš  Milec Ivan (Thesis advisor)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 50 s., CD-ROM
  učiteľ tvorivosť samostatná práca teacher učiteľstvo praktických predmetov v technických odboroch Teaching Practical Subjects in Engineering Majors
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=62540
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Vedenie žiakov k samostatnosti, zodpovednosti a tímovej práci : Bakalárska práca
  Ivašková Zuzana  Horňáková Veronika (Thesis advisor) ; M7000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 51 s., CD-ROM
  vedenie samostatná práca kooperatívne vyučovanie učiteľstvo praktických predmetov v technických odboroch Teaching Practical Subjects in Engineering Majors
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=57471
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Tvorba a efektívnosť učebných textov určených pre riadené sebavzdelávanie na stredných školách technického zamerania = Creation and effectivness of educational texts for directed self learning on secondary technical school : Dizertačná práca
  Koňušíková Marianna ; M220  Kostelník Ján (Thesis advisor) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2010 . - 141 s príl
  samostatná práca učebné texty samovzdelávanie
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Vplyv učebnice na kvalitu vyučovacieho procesu. The textbook effect to the quality of the educational process
  Hrmo Roman ; M220  Bošnáková Miroslava ; M220 Krištofiaková Lucia ; M220
  Infotech 2007 : . s.165-168, 1.diel
  učebnica vyučovací proces samostatná práca
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 6. Identifikácia stupňa samostatnosti práce študentov na technickej univerzite : Záverečná práca
  Pittner Rudolf  Mišútová Mária (Consultant) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KIPP, 2004
  MTF ; . - 42 s
  inžinierska pedagogika samostatná práca samostatnosť študentov
  záverečná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 7. Identifikácia stupňa samostatnosti práce študentov. Identification of the level of student self-access
  Labašová Eva ; M2000 
  SCHOLA 2003 . s.128-132
  samostatná práca tvorivosť
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 8. Riadenie samostatnej práce študentov stredných a vysokých škôl
  Kostelník Ján ; M220 
  1. vyd
  Bratislava : STU v Bratislave, 1998 . - 59 s
  ISBN 80-227-1043-1
  samostatná práca tvorivosť metodické postupy
  učebnica
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  O1 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako celok
  (1) - monografia
  (1) - príručka
  (2) - xxx
  book

  book  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.