Search results

Records found: 68  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus15101^"
 1. Manažér v stavebníctve : vybrané témy I
  Jankovichová Eva ; 010270  Shawkat Sabah (rec.) Šindler Juraj (rec.)
  1. vyd.
  Brno : Tribun EU, 2021 . - 81 s.
  ISBN 978-80-570-3661-6
  stavebné zručnosti construction skills kľúčové kompetencie key competencies manažér v stavebníctve construction manager štýly vedenia leadership styles
  monografia
  BAA - Scientific book titles issued in foreign editorship
  O1 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako celok
  Manažér v stavebníctve

  book

 2. The Need to Build New Skills in Construction Sector
  Jankovichová Eva ; 010270  Hanko Martin ; 010270 Ďubek Silvia ; 010270
  Buildustry . Roč. 5, č. 2 (2021), CD-ROM, s. 4-10
  new skills nové zručnosti key competencies kľúčové kompetencie knowledge management znalostný manažment
  https://www.briainvenia.sk/wp-content/uploads/2021/12/Buildustry-2_2021_Final_WEB.pdf
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 3. Mapping new competences/skills for the construction sector
  Jankovichová Eva ; 010270  Hanko Martin ; 010270
  Mladá veda . Vol. 8, no. 2 (2020), online, s. 110-119
  kľúčové kompetencie nové zručnosti construction sector
  http://www.mladaveda.sk/casopisy/2020/02/02_2020_12.pdf
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 4. Návrh kompetenčného modelu pre výrobného operátora v spoločnosti IKEA Industry, závod Trnava
  Dobrovodská Stanislava ; M  Čambál Miloš (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; 26.06.2014 ; 175 . - 52s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management competency model key competencies kľúčové kompetencie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87404
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Význam jednoduchých experimentov vo VŠ vzdelávaní
  Pavlendová Gabriela ; V240  Baník Ivan ; V240 Chovancová Marcela ; V240
  Tvorivý učiteľ fyziky VI. : . s.215-226
  consequences of school reform dôsledky školskej reformy key competencies kľúčové kompetencie perceptions of teaching physics postoj študentov k fyzike students' approach to physics vnímanie vyučovania fyziky
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 6. Návrh odporúčaní na rozvoj kľúčových kompetencií manažérov slovenských priemyselných podnikov
  Nižňan Adam ; M  Cagáňová Dagmar (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  priemyselné manažérstvo Industrial Management competencies key competencies manager kompetencie podnik priemyselný podnik kľúčové kompetencie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79047
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Manažment podniku : kľúčové manažérske kompetencie
  Čambál Miloš ; M4000  Chlpeková Andrea ; M4000 Gyurák Babeľová Zdenka ; M4000 Lenhardtová Zuzana ; M4000 Liberko Igor (rec.) Štefánik Ján (rec.) Rašner Jaroslav (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013 . - 354 s.
  ISBN 978-80-227-3926-9
  manažment podniku kľúčové kompetencie strategické plánovanie
  učebnica
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  (2) - monografia
  (3) - skriptá
  (3) - článok
  (1) - xxx
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF5120
  Manažment podniku

  book

 8. Problems in Teaching Physics at Technical Universities
  Baník Ivan ; V240  Pavlendová Gabriela ; V240 Lukovičová Jozefa ; V240 Podoba Rudolf ; V240
  TIM - 2012 International Physics conference : . s.65
  attitude of students key competencies kľúčové kompetencie physics teaching stanovisko študentov učenie fyziky
  článok zo zborníka
  AFG - Abstractions of scientific titles in year-books from international conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 9. Návrh opatrení na rozvoj kľúčových kompetencií zamestnancov priemyselného podniku KLIMEX Hutnícky materiál s.r.o.
  Sabo Ladislav ; M  Cagáňová Dagmar (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012 . - 49s CD ROM
  priemyselné manažérstvo Industrial Management zamestnanec kľúčové kompetencie podnik
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=93892
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Návrh opatrení na rozvoj kľúčových kompetencií zamestnancov priemyselného podniku SLOVMAG, a.s. Lubeník
  Nepšinský Marcel ; M  Cagáňová Dagmar (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012 . - 52s CD ROM
  priemyselné manažérstvo Industrial Management kvalifikácia profesiogram kľúčové kompetencie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66190
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.