Search results

 1. Návrh opatrení vedúcich k zlepšeniu procesov na strednej odbornej škole : Diplomová práca
  Čičmanec Peter  Bilčík Alexander (Thesis advisor) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 75 s., CD-ROM
  proces kvalita školy manažment školy učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67406
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Zvyšovanie kvality vyučovacieho procesu
  Hrmo Roman ; M220  Krpálková Krelová Katarína ; M220
  1. vyd
  Bratislava : STU v Bratislave, 2010 . - 176 s
  ISBN 978-80-227-3249-9
  kvalita školy kvalita vyučovacieho procesu
  učebnica
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  (1) - skriptá
  (1) - učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF6100
  Zvyšovanie kvality vyučovacieho procesu

  book

 3. Zvyšovanie kvality školy = Improvement of quality of education : Diplomová práca
  Hrubiško Daniel  Tomengová Alena (XXX) ; M390
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  MTF ; . - 64 s príl (1 CD-ROM)
  kvalita školy evalvácia
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 4. Kvalita školy : Dizertačná práca
  Bilčík Alexander ; M220  Hrmo Roman (Thesis advisor) ; M220 Linczényi Alexander (Opponent) ; M300 Bílek Martin (Opponent) Albert Alexander (Opponent)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009 . - 119 s príl (autoreferát)
  kvalita školy
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Požiadavky študentov na kvalitu v škole
  Bilčík Alexander ; M220  Hrmo Roman ; M220
  Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů . s.22-25
  kvalita školy
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 6. Opodstatnenosť uplatnenia kvality školy v konkurenčnom prostredí. Groundwork of the quality of school application in competitive environment
  Bilčík Alexander ; M220  Hrmo Roman ; M220
  Materials Science and Technology [elektronický zdroj] . Roč. 7, č. 2 (2007)
  kvalita školy kľúčové kompetencie
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 7. Skúsenosti zo zavádzania a uplatňovania manažérstva kvality vo vybraných školách v SR
  Tináková Katarína ; M220 
  SCHOLA 2006. 7. medzinárodná vedecká konferencia KIPP : . s.387-391
  manažérstvo kvality kvalita školy
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 8. Výskum efektívnosti výučby predmetu kvalita školy v doplňujúcom pedagogickom štúdiu učiteľov technických predmetov na stredných školách
  Turek Ivan ; M220 
  SCHOLA 2006. 7. medzinárodná vedecká konferencia KIPP : . s.397-419
  kvalita školy doplňujúce pedagogické štúdium
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 9. Interné hodnotenie štúdia na Stavebnej fakulte STU : Záverečná práca
  Bušovský Ján  Kostelník Ján (Consultant) ; M220
  Bratislava : STU v Bratislave MtF KIPP, 2006
  MTF ; . - 43 s príl (1 CD)
  kvalita školy inžinierska pedagogika
  záverečná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 10. Skúsenosti s experimentálnou výučbou predmetu "Kvalita školy"
  Krelová Katarína ; M220 
  SCHOLA 2006. 7. medzinárodná vedecká konferencia KIPP : . s.194-202
  kvalita školy výučba
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article