Search results

 1. Filtrácia radarových dát získaných technológiou SAR pomocou anizotropných difúznych modelov
  Stašová Oľga ; 010220  Krivá Zuzana ; 010220
  51. konferencia slovenských matematikov : . S. 48-49
  filtrácia radarových dát spracovanie obrazu
  článok zo zborníka
  AFH - Abstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  article

  article

 2. Spracovanie obrazu : Vybrané kapitoly z prednášok / aut. Zuzana Krivá, Karol Mikula, Oľga Stašová ; rec. Michal Fečkan, Jozef Urbán
  Krivá Zuzana ; 010220  Mikula Karol ; 010220 Stašová Oľga ; 010220 Fečkan Michal (rec.) Urbán Jozef ; 010220 (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2016 . - 149 s.
  ISBN 978-80-227-4535-2
  spracovanie obrazu filtrácia obrazu segmentácia obrazov image processing image filtration image segmentation
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF2100
  book

  book

 3. Spracovanie obrazu v medicíne
  Urbán Jozef ; 010220 
  47. konferencia slovenských matematikov : . S. 36
  spracovanie obrazu medicína
  článok zo zborníka
  AFH - Abstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  article

  article

 4. Algoritmy výpočtu optického toku v spracovaní obrazu
  Kleinová Viera ; 010220 
  47. konferencia slovenských matematikov : . S. 24
  spracovanie obrazu metódy o optickom toku
  článok zo zborníka
  AFH - Abstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  article

  article

 5. Implementácia a vývoj vybraných algoritmov spracovania obrazu na fotografiách očného pozadia
  Marček Igor ; E  Hanúsková Veronika (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Date of acceptation : 18.06.2014 ; Degree program : 359 . - 53 s CD-ROM
  Aplikovaná informatika Applied Infromatics image processing Houghova transformácia spracovanie obrazu
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100088
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 6. Sledovanie a predikcia dráhy pohybujúceho sa objektu a následné riadenie pohybu robota BIOLOID
  Varga Radoslav  Ďuriš Rastislav (Thesis advisor) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 06.06.2014 ; Degree program : 195 . - 73s CD
  výrobné zariadenia a systémy Production Devices and Systems algoritmus spracovanie obrazu
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99030
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Spracovanie obrazu na platforme iOS
  Gallovič Michal ; E  Antal Eugen (Thesis advisor) ; E050
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Date of acceptation : 09.07.2014 ; Degree program : 73 . - 63 s CD-ROM
  Aplikovaná informatika Applied Informatics image processing spracovanie obrazu
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=88601
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 8. Využitie špeciálneho vizuálneho systému v servisnej robotike
  Jurnický Tomáš ; E  Duchoň František (Thesis advisor) ; E011
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Date of acceptation : 07.07.2014 ; Degree program : 77 . - 51 s CD-ROM
  Industrial Informatics image processing spracovanie obrazu
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=88850
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 9. Identifikácia tváre pre 2D projekciu 3D modelu podľa pozície pozorovateľa
  Smolko Ján ; E  Hagara Miroslav (Thesis advisor) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Date of acceptation : 09.07.2014 ; Degree program : 73 . - 31 s CD-ROM
  Aplikovaná informatika Applied Informatics image processing spracovanie obrazu detekcia tváre
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=88741
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 10. Riadenie platformy iRobot Create pomocou optického toku s OS Android
  Kubalová Katarína ; E  Pásztó Peter (Thesis advisor) ; E011
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Date of acceptation : 17.06.2014 ; Degree program : 84 . - 66 s príl.
  mapping image processing mapovanie spracovanie obrazu
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100235
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book