Search results

 1. Informačné a komunikačné technológie vo vzdelávaní na stredných školách. Information and communication technologies in education at the secondary schools
  Tináková Katarína ; M220 
  Infotech 2007 : . s.101-104, 1.diel
  elektronické médiá stredná škola
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  (1) - článok
  article

  article

 2. 2.Média

  Média : základní pojmy návrhy výroba
  Schellmann Bernhard  Gaida Peter Gläser Martin Kegel Thomas
  Praha : Sobotáles, 2004 . - 482 s
  ISBN 80-86706-06-0
  médiá reč telefónia tlačoviny internet rozhlas audiovizuálne pomôcky elektronické médiá CD DVD
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  Média

  book

 3. Uplatnenie elektronických médií pri objektivizácii hodnotenia študentov na STU
  Tináková Katarína ; M220 
  14. DIDMATTECH 2001 : . s.449-451
  elektronické médiá hodnotenie študentov
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article